Unge må få hjelp inn igjen i arbeidslivet

Unge utenfor arbeidslivet er et tap for samfunnet og dem det gjelder. Høyre vil derfor gjennomføre tre tiltak for å redusere utenforskapet.

Erna Solberg. Foto.
– Vi har en jobb å gjøre overfor unge som møter utfordringer i form av mobbing, overgrep og andre ting som gjør at de ramler ut av skolen. De må løftes inn igjen og få hjelp, sier statsminister Erna Solberg. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen

For mange står utenfor arbeidslivet. Nesten 20 prosent av mennesker i yrkesaktiv alder var utenfor arbeidslivet i 2019. Dette gjelder særlig unge som ikke er under utdanning eller i arbeid. Dette er ekstra bekymringsfullt for unge som kan falle varig utenfor arbeidslivet. Dette rammer også samfunnet ved at det gir lavere verdiskaping.   

 – Vi har en jobb å gjøre overfor unge som møter utfordringer i form av mobbing, overgrep og andre ting som gjør at de ramler ut av skolen. De må løftes inn igjen og få hjelp, sier statsminister Erna Solberg.

Selv om mye er gjort er det fortsatt mye som bør gjøres. I neste periode vil Høyre blant annet:

  1. Innføre flere snu i døra programmer for de som spør om hjelp fra NAV. Nye programmer for tettere oppfølging av unge som faller utenfor. For eksempel psykisk helsehjelp kombinert med oppfølging av både skolen og NAV. Dette vil være viktig for å få flere unge med moderate til alvorlige psykiske lidelser og/eller ruslidelser til å gjennomføre utdanning og komme seg inn i arbeidslivet
  2. Redusere ventetiden for tilbud om arbeidsmarkedstiltak fra NAV.
    Om lag 90 % av de unge fikk et tilbud om arbeidsmarkedstiltak innen åtte uker i 2018 fra NAV. Høyre ønsker å styrke dette tilbudet for unge og korte ned ventetid til oppfølging til fem uker.
  3. Innføre en oppfølgingsmodell for unge uføre, hvor de som kan bidra mer skal få tettere oppfølging.
    For mange er uføretrygd et nederlag, og blir du ufør har du vært igjennom en tett helseløp hvor konklusjonen er at arbeidsevnen din er så redusert at storsamfunnet sier at vi skal ivareta dine behov. Likevel skal ikke storsamfunnet gi noen opp. Hjelp som ikke var tilgjengelig for noen år siden, er tilgjengelig i dag. Derfor vil vi se nærmere på en ny oppfølgingsmodell for unge uføre før fylte 30 år som blant annet inneholder tettere oppfølging og en ny vurdering av uføregraden.