Høyre skal sikre mer politi i politidistriktene

År for år har Høyre i regjering styrket norsk politi til et historisk toppnivå i 2021. Nå lanserer statsminister Erna Solberg tre nye løfter for politiet.

Politi i refleksvester. Illustrasjon
Høyre vil ha et politi som er mer synlig, både på gata og på data. Foto. Hans Kristian Thorbjørnsen

I 2013 overtok regjeringen en underprioritert justissektor. Politiet var underbemannet, utstyret var utdatert, responstiden var for dårlig og politiet trente ikke nok på skarpe oppdrag.

Etter åtte år med borgerlig regjering er situasjonen en annen:

 • Det er ansatt over 2500 flere operative politifolk i hele Norge
 • Vi har opprettet egne forebyggende enheter i hvert eneste politidistrikt
 • Politiet har fått et eget cyberkrimsenter for å jobbe med digital kriminalitet
 • Vi har nye rednings- og politihelikoptre som er klare til å rykke ut døgnet rundt
 • Økt og planmessig trening for etterforskere og innsatspersonell (hhv. 48 og 103 timer årlig)
 • Beredskapstroppen er blitt 60% større enn den var ved regjeringsskiftet i 2013
 • Regjeringen har fulgt opp alle punktene i Gjørv-kommisjonens rapport etter 22. juli
 • Det er bygd et nasjonalt beredskapssenter
 • Politiets driftsbudsjetter er økt med 4,2 milliarder kroner

– Politireformen har vært den største styrkingen av politiet under noen regjering her til lands, nå skal vi bygge videre på den reformen, sier statsminister Erna Solberg, som nå lanserer tre nye løfter for politiet som Høyre går til valg på å gjennomføre i neste periode:

 1. Høyre vil innføre gylden regel for politiet: Dobbel bemanningsvekst i politidistriktene enn i sentrale fellesenheter og stabsfunksjoner
  Resultatet av reformen er at ingen annen offentlig etat har hatt en like stor vekst i antall ansatte – over hele landet. Norsk politi er nå bedre rustet til å bekjempe og forebygge alvorlig kriminalitet enn noen gang tidligere. Spesielt kriminaliteten som rammer de svakeste i samfunnet.

  Oppbygningen av spesialiserte fagmiljøer har vært nødvendig for å møte en ny komplisert kriminalitet, som for eksempel overgrep på nett.

  – Politiets nye struktur må få tid til å sette seg skikkelig. I neste fireårsperiode satser vi derfor enda mer på politidistriktene. Høyre vil innføre en «gylden regel» i politiet, der veksten i politiårsverk skal være dobbelt så stor i politidistriktene enn i de sentrale enhetene i politiet, fortsetter Solberg.
 2. Vi skal ta overgriperne på nett – uavhengig av hvor de er
  De siste årene har flere straffesaker vist at enkeltpersoner har begått overgrep på nett mot hundrevis av ofre. Høyre mener at straffenivået ikke er godt nok til å håndtere denne type kriminalitet, og vil nå stramme skruen.

  – Ressurstilgangen fremover skal styrkes betydelig, sier statsministeren som samtidig lover å doble innsatsen til Kripos nasjonale cyberkrimsenter (NC3).

  Høyre vil derfor:
  – Styrke politiets kompetanse på overgrep på nett gjennom å ansette flere personer med IKT-kompetanse og sørge for at Politihøgskolen tilbyr god videre- og etterutdanning på IKT-feltet for politifolk
  – Styrke enhetene for digital kriminalitet, som alle politidistrikter nå har fått.
  – Styrke NC3-senteret ved Kripos. Senteret ble etablert i 2019.
  – Utarbeide «pakkeforløp for seksuallovbrudd», etter modell fra helsevesenet, hvor anmelder får en tettere oppfølging fra anmeldelse til straff er gjennomført.
  – Heve strafferammen for seksuelle overgrep og all befatning med og fremstilling av overgrepsmateriale
  – Fjerne foreldelsesfristen for vold og flere typer seksuallovbrudd mot barn under 16 år.
 3. Vi skal ha et utstyrsløft for politiet og at politiet skal møte folk der de er

– Vi trenger et moderne politi som møter folk der folk ferdes. Det betyr at vi trenger mer politi på gata, og det betyr også at vi må tørre og tenke nytt, fortsetter Solberg.

Høyre vil derfor ha et politi som er mer synlig, både på gata og på data:

 • Høyre vil gjennomføre et utstyrsløft for politiet i neste periode for å bekjempe hverdagskriminalitet både på data og på gata. Flere nye biler, bedre IKT-utstyr og bruk av ny teknologi.
 • Høyre vil sikre at politiet får flere patruljebiler som gjør det mulig å gjøre mer av politiarbeidet på stedet, heller enn å måtte reise tilbake til politistasjonen mellom hvert oppdrag
 • Høyre vil prioritere flere passbusser på plass, slik at du slipper å måtte reise langt for å få pass når du trenger det
 • Høyre vil sikre at flere skal kunne anmelde de fleste forhold på nett og ha muligheten til å kontakte politiet digitalt som første kontaktpunkt.
 • Høyre vil sørge for at politiets nettpatruljer utvikles slik at flere kan chatte med politiet digitalt, blant annet gjennom utviklingen av en sikker chat-løsning