Økt skattefradrag for pendlere i distriktene

Vil kompensere for økt CO2-avgift ved å heve pendlerfradraget i distriktene. Målet er at det ikke skal bli dyrere å kjøre bil på bygda.

Linda Hofstad Helleland innrammet. Foto av vei i bakgrunnen.
Mange pendlere får mindre utgifter med endringen som presenteres i statsbudsjettet for 2022.

– Vi må finne gode løsninger fremover som gjør at vi kan få en klimaeffekt uten at vi gjør det vanskeligere og dyrere for folk, sier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland.

Økt fradrag for pendlere
Regjeringspartiene Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti varsler nå at de vil dempe belastningen av økt CO2-avgift. Det gjøres ved å øke reisefradraget for skattytere i distriktene og de med lengst reisevei.

Tiltaket vil innebære at dagens halvering av dekket sats fra 50 000 km oppheves, slik at den samme satsen gjelder uavhengig av reiselengde. Dette øker fradraget for de som reiser lengst, uavhengig av hvor i landet de bor.

– Klimapolitikk kan ikke kun handle om å gjøre det vanskeligere for folk. Vi trenger tiltak som sørger for at de som bor i mer grissgrendte strøk, og ikke har samme muligheter til å velge klimavennlig, kan kompenseres for dette, sier Helleland.

80.000 pendlere får reduksjon
Det innføres et særskilt og lavere bunnbeløp (og dermed større skattefradrag) for reisekostnader for de som bor i de ca. 300 minst sentrale kommunene. For disse vil bunnbeløpet senkes fra 23 900 (i 2021) til 14 000 kr. For bosatte i mindre sentrale kommuner vil dermed innslagspunktet for reisefradraget reduseres fra 67 km om dagen til 37 km om dagen. Det betyr at en pendler kan reise 30 km lenger med skattefradrag.

– Vi antar at denne reduksjonen i bunnbeløpet vil omfatte rundt 80 000 skattytere, sier Helleland.

Økt sats i reiseavstandsmodellen vil komme så å si alle med reisefradrag til gode. Unntaket er de som allerede har maksimalt reisefradrag på 97 000 kroner, og de som krever fradrag for dokumenterte utgifter.

Ett av flere grep
Reisefradraget gjelder uavhengig av reisemåte. Skatteytere som får reisefradrag, vil dermed fortsatt ha insentiver til å reise med miljøvennlige fremkomstmidler. Samlet proveny er anslått til 200-300 mill kr. Forslaget vil presenteres nærmere i statsbudsjettet for 2022.

– Det er viktig å understreke at dette kun er ett av flere grep for å gjøre det lettere å ta klimavalg distriktene. Vi gjør mer også på andre områder, som blant annet å bygge ut infrastruktur for elbillading i hele landet, avslutter Helleland.