Høyres fem løfter til småbarnsfamiliene

Høyre vil innføre en ny rabattordning for dem som har barn i barnehage og SFO samtidig. Om man velger å få flere enn to barn skal det blir gratis å ha et tredje barn i barnehagen.

Portrettbilde av Erna Solberg
Høyre går til valg på nye løsninger som gjør det billigere å ha flere barn i barnehage og SFO. Foto. Hans Kristian Thorbjørnsen

Høyre går til valg på nye løsninger som gjør det billigere å ha flere barn i barnehage og SFO. Samtidig skal flere få mulighet til barnehageplass tidligere.

– Dette vil føre til en lettere hverdag for dem som trenger det mest. I tillegg er det bra for Norge dersom flere velger å få flere barn, sier statsminister Erna Solberg.

– Barnehage og SFO er noen av de viktigste arenaene for barna våre. De bidrar til bedre inkludering, integrering og personlig utvikling, sier Solberg.

Forslagene i detalj:

  • NY RABATT PÅ TVERS AV BARNEHAGE OG SFO: Høyre vil innføre en ny rabattordning for de som har barn i barnehage og SFO samtidig.

I dag er det søskenmoderasjon i barnehagen, men når det ene barnet begynner på SFO mister man rabatten i foreldrebetalingen. Dersom man har to barn, og den ene går i barnehagen og det andre på SFO, betaler man i dag fullpris for begge plassene. Det vil Høyre endre.

  • TREDJE BARN SKAL BLI GRATIS: Det er bra for Norge dersom flere får flere barn. Høyre går til valg på at barn nummer tre i barnehagen skal være helt gratis, og vil dermed kutte en tredjedel av kostnadene til familier med tre barn i barnehage samtidig.
  • NY VENTESTØTTE: Høyre ønsker også å erstatte dagens ordning med kontantstøtte, og heller innføre «ventestøtte» for de som venter på barnehageplass. Å få barn skal ikke måtte planlegges etter hovedopptaket i barnehagen, og fleksible løsninger som ventestøtte for de som venter på barnehageplass vil gjøre at færre må ta ut ulønnet permisjon.
  • TIDLIGERE BARNEHAGEPLASS TIL FLERE: Høyre har utvidet retten til barnehageplass det året barnet fyllet ett år fra å gjelde august (at barnet fyllet ett år i løpet av august), til å gjelde barn som er født til og med november. Dette har gitt om lag 11.000 flere barnehageplass det året de fyller ett år. Vi går til valg på å sørge for at enda flere barn får tilbud om barnehageplass når de fyller ett år – eller når permisjonstiden er over.
  • RIMELIGERE FOR DEM SOM TRENGER DET MEST: Høyre vil videreføre ordningene med gratis kjernetid og redusert foreldrebetaling – ikke for alle – men for familier med lav inntekt. I 2020 var det 46.000 husholdninger i hele landet som fikk redusert foreldrebetaling eller gratis kjernetid.