Høyre vil at eldre skal få bestemme mer selv

Ja til mer valgfrihet for den enkelte.

Lillian Synnøve Pettersen
Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen

Høyre mener det er du som skal få bestemme hvem som kommer hjem til deg og gi deg hjelp. Derfor har vi innført en godkjenningsordning for fritt brukervalg som skal gjøre det enklere og raskere for kommunen å innføre fritt brukervalg.

Lillian Synnøve Pettersen (84) fra Drammen er glad hun har valgfrihet. Selv har hun valgt å få hjemmehjelp fra Mio, som er et av de private alternativene til den kommunale hjemmetjenesten. Mio er godkjent av Drammen kommune, og Pettersen betaler det samme som dersom tjenesten hadde vært levert av kommunen.

Se video:

Pettersen har hatt besøk av stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen og parlamentarisk leder Trond Helleland, hjemme hos seg selv.

For Pettersen er det viktig at det er den samme personen som kommer hver gang. Det gjør at hun blir trygg, får en personlig relasjon og kan ha gode samtaler:

«Det har vært fantastisk altså, å få sånn omsorg, men da må vi ha den samme. Ellers kjenner vi hverandre ikke (…) når vi får den samme flere ganger blir det en kjær venn», sier Pettersen.

Pettersen mener også hun selv i større grad kan påvirke hvordan Eva, som er Pettersen hjemmehjelper bruker tiden og hvilke oppgaver som prioriteres, enn når kommunen leverte tjenesten.

– Det er fint at man kan ha en valgfrihet. Det kan også gjøre at kommunen også strekker seg litt lenger for å levere tjenester som er like gode. Da blir alle tjenestene bedre, sier Tone Wilhelmsen Trøen.

Pettersen er enig.

– Ja. Det var flott. Skal dere holde oss unna sykehjemmet så er det disse tjenestene vi trenger.

Mer valgfrihet

Høyre vil ha mer valgfrihet i helsetjenesten. Målet med «fritt brukervalg» er at den enkelte i større grad kan få tjenestene tilpasset egne vaner og behov og bestemme hvem som kommer hjem til seg og når. Stortinget vedtok 8. juni 2021 (førstegangsvotering) regjeringens forslag til endringer i helse- og omsorgstjenesteloven med lovfesting av en godkjenningsmodell for fritt brukervalg. Formålet med lovendringen er å gi kommunene en juridisk ramme som skal gjøre det enklere og raskere å innføre fritt brukervalg.

Hva er fritt brukervalg?

Fritt brukervalg betyr at den enkelte selv bestemmer om det er kommunen eller en privat tilbyder som gir hjemmehjelp, hjemmesykepleie eller brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Kommunen har ansvaret for tjenesten og kartlegger behov inkludert hva tjenesten skal koste. De ulike private aktørene er på forhånd utvalgt og godkjent av kommunen.

Hvorfor er det viktig?

Eldre mennesker som trenger hjelp for å kunne bli boende hjemme bør selv få bestemme hvem de skal slippe inn i hjemmet sitt. Fritt brukervalg gir våre eldre en sikkerhetsventil. Det gir dem rett til å ikke bare velge det tilbudet som passer dem best, men også å velge bort tilbud de ikke synes er godt nok. Fritt brukervalg handler om å ta makten fra politikerne og den makten til de eldre. Det er å sette mennesker foran systemene.