Ansatte og bedrifter trenger en lønnstøtteordning

Høyre inviterer regjeringen til samarbeid om hvordan en ordning med lønnsstøtte for utsatte næringer kan utformes.

Tina Bru i profil.

Den nye koronainnstramningen skaper stor usikkerhet for mange arbeidstakere og bedrifter, spesielt for bransjene som allerede er hardt rammet. Partene i arbeidslivet og Høyre er enige i at det trengs tiltak for å forhindre massepermitteringer. Nå tar vi initiativ til samarbeid med regjeringen for å utforme en lønnsstøtteordning.

– Høyre mener det er viktig at vi sikrer trygghet for folk, deres familier og bedrifter som har vært hardt rammet under pandemien. Nå opplever de en ny smell rett før jul, og vi vil unngå en ny runde permitteringer for utsatte arbeidsplasser, sier finanspolitisk talsperson i Høyre, Tina Bru.

­– Etter samtaler med LO, NHO og Virke mener vi regjeringen må sikre en form for lønnsstøtte for denne delen av næringslivet, slik at folk fremdeles kan gå på jobb og holdes i aktivitet, fremfor å skyves ut i passivitet, sier Bru.

Viktige tiltak for folk og bedrifter

Høyre har fått tydelige signaler fra partene i arbeidslivet om at det er nødvendig med lønnsstøtte i en kort periode for å unngå permitteringer og tap av kompetent arbeidskraft.

– Dette er mennesker som vil bli permittert uten en lønnsstøtteordning. Utfordringen bedriftene opplever nå er en frykt for kompetanseflukt dersom de blir permittert. NHO, LO og Virke er tydelige på at lønnsstøtte er et viktig tiltak for å unngå massepermittering, sier Henrik Asheim, fraksjonsleder i Arbeids- og sosialkomiteen.

– Lønnsstøtte må være en kortvarig ordning for fast ansatte, i utgangspunktet tiden tiltakene som kom i går skal vare, og det bør stilles krav om aktivitet for de ansatte. Dette har vært et viktig krav fra LO som vi er enig i. Det kan være kurs og kompetanseopplæring som kommer de ansatte til gode, for eksempel språkkurs for de som hadde trengt det, legger han til.

Fortjener trygghet for jobbene sine

Høyre mener de hundretusenvis av ansatte i bedrifter som nå er utsatt på grunn av de nye tiltakene, raskt fortjener trygghet for jobbene sine. 

– Vi har registrert at regjeringen ikke har vært avvisende for nye kompensasjonsordninger. Derfor vil Høyre invitere regjeringen til samtaler om hvordan en slik ordning kan komme på plass. Det viktigste er at vi sender et tydelig signal til bedriftene om at dette kommer, slik at hoteller, serveringssteder, eventbyråer og andre utsatte virksomheter føler seg trygge på å beholde sine ansatte fremfor å permittere dem, sier fraksjonsleder i Næringskomiteen, Linda Hofstad Helleland.

Ny situasjon

Tina Bru forklarer at situasjonen nå er en annen enn tidligere. – Dette er ikke nedstengning av bedrifter, men en kraftig innstramming av mulighetene de har til å drive virksomhetene, sier hun.

– Etter at regjeringen innførte nye tiltak i går har særlig hoteller og restauranter opplevd avbestillinger for flere millioner, midt i det som er en av de periodene hvor inntjeningen er størst. For mange var dette perioden hvor de skulle ta igjen det de hadde tapt etter flere måneder med nedstenging og strenge tiltak, sier Bru.