Høyre, Venstre og KrF vil videreføre en lærerspesialistordning

Høyre, Venstre og KrF vil videreføre en lærerspesialistordning slik at det fortsatt skal finnes karriereveier for lærere som brenner for god undervisning i klasserommet.

Jan Tore Sanner
– Læreren er den viktigste faktoren for elevenes mestring og læringsglede, sier Jan Tore Sanner (H).
Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen.

Forslaget kommer etter at regjeringen valgte å avvikle dagens lærerspesialistordning i budsjettforliket med SV.  

Læreren er den viktigste faktoren for elevenes mestring og læringsglede. Lærerspesialistordningen skulle gi lærere som brenner for undervisning en mulighet for karriereutvikling i klasserommet. Mulighetene for økt lønn og opprykk ligger ellers i stillinger tilknyttet administrasjon eller skoleledelse. Derfor opprettet Solberg-regjeringen lærerspesialistordningen. Det er oppsiktsvekkende at de rødgrønne nå avvikler ordningen uten å ha et alternativ, sier Jan Tore Sanner (H). 

Ordningen har blitt evaluert i flere faser av Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) og både delrapporten og sluttrapporten peker på at utdanningen gir godt utbytte og at spennende oppgaver, ønske om påfyll, faglig utvikling og nye utfordringer gjør at ordningen er motiverende og attraktiv for lærerne.  

Krever at ny ordning er på plass før skoleåret begynner i 2022 

Høyre, Venstre og KrF er enige om at det må satses på å gjøre skolen til en attraktiv arbeidsplass og styrke arbeidet med tidlig innsats og god undervisning. Karriereveien som lærerspesialist skal være rettet mot å oppleve mulighet for egen utvikling i undervisningsstillinger, styrke lærersamarbeidet og bidra til å løse skolens utfordringer. 

Det er i dag om lag 2000 lærerspesialister. Disse er fordeler seg på ulike fag og områder som realfag, spesialpedagogikk, begynneropplæring og yrkesfag. I Hurdalsplattformen varsler Ap og Sp at de ønsker karriereveier for lærere. Når dagens ordning har fått en positiv evaluering, er det meningsløst å avvikle denne for så å utvikle en ny ordning, sier Sanner. 

Nå ber de tre partiene regjeringen komme tilbake med et forslag til en ordning for karriereveier for lærere i skolen som bygger på lærerspesialistordningen før skoleåret begynner i 2022, og at denne forankres med partene i skolesektoren. 

Hva er lærerspesialistordningen?

  • Lærerspesialistutdanningen en karrierevei for lærere som trives i klasserommet og som vil bli i skolen. Det er for som brenner for god læring og utviklingsarbeid i eget klasserom, og som faktisk vil jobbe med undervisning.  
  • Det finnes ikke så mange karriereveier for de lærerne som ønsker å være i klasserommet og som brenner for undervisning. De fleste mulighetene for økt lønn og opprykk ligger i stillinger tilknyttet administrasjon eller skoleledelse. Derfor opprettet Solberg-regjeringen lærerspesialistordningen. 
  • I rammeverket for ordningen heter det at lærerspesialisten skal være faglig oppdatert på forskning og fagdidaktikk på sitt fagområde, og at spesialisten skal bruke sin fag- og analysekompetanse til å styrke det kollektive profesjonsfellesskapet og utvikling av skolen som lærende organisasjon.  
  • Ordningen innebærer at lærerne tar videreutdanning over to år, og at lærerne som får et årlig tillegg for funksjonen som spesialist.  
  • Ordningen ble sluttevaluert av NIFU rett før jul (og rett før regjeringen kutten den ut). Evalueringen viste positive resultater og en positiv utvikling siden 2017.  
  • Fagene det finnes lærerspesialister innen er norsk med vekt på grunnleggende lese- og skriveopplæring, matematikk, praktiske og estetiske fag, begynneropplæring på 1.-4.trinn, yrkesfag og profesjonsfaglig digital kompetanse.  
  • Skoleåret 2021-22 finnes det nesten 2000 lærere som har lærerspesialiststillinger rundt om i Norge.