Høyres tiltak for å hjelpe bedrifter og frivilligheten med strømregningen

Høyre foreslår en søknadsbasert kompensasjonsordning på 2 milliarder kroner for å hjelpe mindre bedrifter og frivilligheten som nå sliter med høye strømpriser. 

Tina Bru i profil.
– Vi har ikke råd til å vente lengre, sier Tina Bru, finanspolitisk talsperson og andre nestleder i Høyre.
Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen

– Mens regjeringen sleper beina etter seg sitter små bedrifter og frivilligheten igjen med store strømregninger. Vi etterlyste en løsning i desember uten å få svar. Tirsdag kveld kom nyheten om en ordning for frivilligheten, men det er uklart når Stortinget får dette til behandling. Vi har ikke råd til å vente lengre og legger derfor frem vårt forslag for Stortinget, sier Tina Bru, finanspolitisk talsperson og andre nestleder i Høyre.  

Mange sliter med å betale de høye strømregningene 

Større industribedrifter har stort sett lange kraftkontrakter og blir derfor ikke så påvirket av at strømprisene svinger. Mange mindre bedrifter derimot har ikke denne muligheten. For noen utgjør også strømregningen en stor del av utgiftene deres.  

– Regjeringen nevner fortsatt ikke de mindre bedriftene med ett eneste ord. Det er utrolig skuffende. Vårt forslag vil bidra til at også disse får hjelp til å håndtere de krevende strømregningene som kommer på løpende bånd, sier Bru.  

Regjeringen har funnet en løsning for bøndene og veksthus, men Høyre etterlyser fortsatt hjelp for andre deler av privat næringsliv. 

– Det er bra at bøndene og veksthus har fått hjelp, men jeg vil minne regjeringen om at privat næringsliv består av mer enn bare bønder. For en del mindre bedrifter utgjør strømregningen en stor del av utgiftene deres, sier Nikolai Astrup, energipolitisk talsperson i Høyre.  

Nikolai Astrup, energipolitisk talsperson i Høyre, er bekymret for konsekvensen for tilbudet til barn og unge. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen

Høyre er også bekymret for hvordan strømprisene slår ut for frivilligheten.  

– Frivilligheten, og kanskje spesielt idrettslag, rammes også hardt av de høye prisene. Mange har ansvaret for store haller og andre idrettsanlegg som krever mye strøm. Jeg er bekymret for konsekvensene for tilbudet til barn og unge dersom flere nå må stenge ned fordi de rett og slett ikke har råd til å holde åpent, sier Astrup.  

Høyres forslag vil gjelde disse kommunene 

Ordningen skal gjelde i områdene som nå har høye strømpriser, for kommuner som ikke har inntekter fra kraftproduksjon eller eierskap i kraftselskap.  

– Vi legger til grunn at kommuner med store inntekter selv hjelper bedrifter og frivilligheten gitt de store beløpene vi vet de kommer til å tjene på de høye strømprisene i løpet av året, sier Bru.  

Fakta om Høyres ordning 

  • En søknadsbasert kompensasjonsordning for å hjelpe mindre bedrifter og frivilligheten som nå sliter med høye strømpriser. 
  • Ordningen skal avgrenses til kommuner i prisområdene i Sør-Norge. 
  • Støtten til bedriftene avgrenses til bedrifter der strømutgiftene utgjør en høy andel målt mot omsetningen deres. 
  • Tilskuddet må være i tråd med statsstøtteregelverket. 
  • Kommuner med betydelige merinntekter fra eierskap i kraftselskaper eller kraftproduksjon skal ikke inkluderes i ordningen, men oppfordres til å lage tilsvarende ordninger innenfor egen ramme. 
  • Regjeringen må se på en hensiktsmessig ramme for ordningen, for eksempel 2 milliarder kroner hvor penger som ikke brukes går tilbake til staten.