Flertall for flere varig tilrettelagte arbeidsplasser

Høyre har fått med seg et flertall i Stortinget for flere varig tilrettelagte arbeidsplasser (VTA).

VIKTIG GJENNOMSLAG: Stortinget har nå bedt regjeringen utrede behovet for flere VTA-plasser. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen/Høyre.

– Dette vil hjelpe mange flere med nedsatt funksjonsevne inn i jobb. Det er jeg veldig glad for, fordi det er mange som står utenfor arbeidslivet med et sterkt ønske om å delta. Høyres mål er at alle som kan og vil jobbe, skal få muligheten til det, sier stortingsrepresentant Aleksander Stokkebø. 

Bak enhver arbeidsledig finnes det erfaring og kompetanse som arbeidslivet og samfunnet trenger. Mange med nedsatt funksjonsevne ønsker å delta i arbeidslivet, uten å få anledning. Nedsatt funksjonsevne ikke er det samme som manglende arbeidsevne. Regjeringen Solberg satt derfor i gang inkluderingsdugnaden, med mange målrettede og kraftfulle tiltak for de som står utenfor.

Stortinget har nå bedt regjeringen utrede behovet for flere VTA-plasser. Samtidig skal regjeringen sørge for at det utvikles bedre modeller for oppfølging i VTA i ordinære virksomheter (VTA-O), hvor også andre aktører enn Nav – eksempelvis HELT MED – kan være ansvarlig for oppfølging. 

Det finnes mange gode krefter i samfunnet som allerede i dag bidrar godt til å hjelpe mennesker i ulike livssituasjoner. Høyre mener det er bra, og at disse må brukes aktivt. Inkluderingsdugnaden er et av de viktigste sosialpolitiske tiltakene Høyre satte i gang i regjering, fordi vi som samfunn har et ansvar for å tilrettelegge for deltakelse for alle.

– Utfordringen i dag er at mange arbeidsgivere i dag ikke våger å gi folk sjansen. Vi skal senke terskelen for å ansette folk med nedsatt funksjonsevne. Det gjør vi gjennom tettere og varig oppfølging fra eksperter som kjenner den ansatte, som HELT MED. Det gir også mer trygghet for den ansatte, som dermed klarer å bli stående i jobb over tid, sier Stokkebø