Ny undersøkelse: Høyre beste helseparti

Ifølge Kantars helsepolitiske barometer synes folk at Høyre har den beste helse- og omsorgspolitikken.

portrettbilde av tone wilhelmsen trøen
BESTE HELSEPARTI: Helsepolitisk talsperson, Tone Wilhelmsen Trøen (H), er glad, men ikke overrasket over at folket mener at Høyre har den beste helse- og omsorgspolitikken. Foto: Monica Jenssen

De siste årene har Arbeiderpartiet ledet an, men etter valget har dette endret seg.

– Det er gledelig å se at også folk mener at vi har den beste helse- og omsorgspolitikken. Høyre prioriterer kvalitet i tjenestene, psykisk helse, eldreomsorg, valgfrihet, og vi setter pasientene først, sier Tone Wilhelmsen Trøen, Høyres helsepolitiske talsperson. 

Store utfordringer fremover

Det er overveiende enighet (61%) om at regjeringen gjør for lite for å møte utfordringene med økende sykdomsbyrde og flere eldre. 

– Folk ser de store utfordringene vi har foran oss med å klare å tilby gode og raske helsetjenester til hver enkelt. Mange flere lever lenger og vil trenge mer helsehjelp, samtidig som mange står utenfor arbeidslivet av ulike helserelaterte årsaker. Skal vi møte behovene fremover, må vi ta alle gode krefter i bruk til beste for pasientene, sier Trøen.  

Private avlaster den offentlige helsetjenesten 

3 av 4 mener at de som bruker private helsetjenester avlaster det offentlige helsevesenet, og sådan bidrar til å redusere helsekøene. Og så lenge kvaliteten er god, sier 7 av 10 at da spiller det ingen rolle hvem som leverer de offentlige finansierte helse- og omsorgstjenestene. 

– Folk ser at det er behov for at alle gode krefter bidrar. Godt offentlig/privat samarbeid sikrer oss fleksibilitet, mangfold og robusthet i møte med utfordringene. Det å gi pasienter gode helsetjenester, handler først og fremst om kvalitet, ikke leverandør, sier Trøen. 

– Den offentlige helsetjenesten er og skal være ryggraden i norsk helsetjeneste. Men de private helseaktørene er et viktig supplement, legger Trøen til. 

Fratar pasienter valgfrihet

Regjeringen viser nå viser en kald skulder til private aktører som ønsker å bidra med kapasitet og innovasjon i helsetjenesten. Samtidig avvikler de fritt behandlingsvalg.

– I regjeringens ideologiske korstog mot private aktører i helsetjenesten, ser vi en historisk svekkelse av pasienters rettigheter og valgfrihet. Jeg frykter det særlig vil ramme pasienter med rus- og psykiske helseutfordringer, sier Trøen. 

– Ved å avvikle fritt behandlingsvalg fratar de vanlige folk muligheten til å velge behandlingstilbud selv – med mindre de har råd til å betale for det av egen lomme. Det er en todeling av helsetjenesten, og med det møter Ap seg selv i døren, avslutter Trøen.