Høyre fikk gjennomslag for en grønnere klesbransje  

Mot Arbeiderpartiets og Senterpartiets stemmer, fikk Høyre flertall for strengere miljøkrav for klesbransjen. 

Mathilde Tybring-Gjedde
FLERTALL PÅ STORTINGET: – En ordning med produsentansvar er et viktig skritt bort fra «fast fashion» og overforbruk av klær. Når regjeringen ikke ønsker å ta grep, er jeg glad vi fikk samlet et flertall på Stortinget som krever handling, sier stortingsrepresentant Mathilde Tybring-Gjedde. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen/Høyre.

Regjeringen må nå utrede en produsentansvarsordning for tekstiler. Det vil si at produsentene og importørene av klær må betale for et retursystem for avfallet. I tillegg vil Stortinget sikre at klesbransjen i større grad gjenbruker usolgte klær i stedet for å ødelegge dem.  

De aktørene som produserer minst bærekraftig klær, kan også ende opp med å måtte betale mest, gjennom såkalte «økomodulering.» 

Mathilde Tybring-Gjedde, Høyres talsperson for sirkulær økonomi og personen bak forslagene, er veldig glad for viktig gjennomslag.   

– Verden har nådd et bristepunkt. Tekstil- og klesindustrien er en av industriene som forurenser mest. Vi må ta et oppgjør med «bruk- og kast»-samfunnet, og da trenger vi tydelige krav til de som produserer og importerer klær til Norge.  

Et viktig prinsipp i Høyres klima- og miljøpolitikk, er at det er forurenser som må betale. Det er også viktig at de som produserer klær har økonomiske incentiver til å produsere klær som er mer bærekraftig, holdbare og lar seg reparere. Det kan vi få til nå, fortsetter Tybring-Gjedde.  
  
– En ordning med produsentansvar er et viktig skritt bort fra «fast fashion» og overforbruk av klær. Når regjeringen ikke ønsker å ta grep, er jeg glad vi fikk samlet et flertall på Stortinget som krever handling!  

En mer bærekraftig tekstilnæring

I mars la EU frem sin strategi for en mer bærekraftig tekstilnæring. Der lanserte de en rekke tiltak, blant annet strengere krav til design og holdbarheten til klær, sterkere forbrukerrettigheter, tiltak mot mikroplast i produksjonsprosessene, innføring av produsentansvar og økt støtte til forskning, innovasjon og investering.  

Nå kan det skje endringer, også i Norge.  

Forslagene skal endelig debatteres og voteres over på Stortinget 28. april.

Her er alle forslagene Høyre fremmet på Stortinget:  

  • Stortinget ber regjeringen utforme en plan for hvordan kravet om separat utsortering av tekstiler innen 2025 skal oppfylles, herunder hvordan tekstiler skal samles inn, sorteres og resirkuleres, og hvilke gjenvinningsløsninger det vil være behov for. Regjeringen bes komme tilbake til Stortinget på egnet måte. 
  • Stortinget ber regjeringen utrede en produsentansvarsordning for tekstiler. 
  • Stortinget ber regjeringen utrede og innføre krav til at tekstilimportører og tekstilprodusenter sikrer sporbarhet i verdikjeden til tekstilprodukter og tekstilavfall. 
  • Stortinget ber regjeringen delta i arbeidet med utvikling av et felleseuropeisk regelverk og tiltak innen sirkulær økonomi og jobbe for at PEF-rammeverket (Product Environmental Footprint) medberegner den totale miljøbelastningen over hele livsløpet til et produkt, inkludert mikroplastutslipp. 
  • Stortinget ber regjeringen støtte arbeidet med å videreutvikle en miljømerkeordning som omfatter sirkulære aspekter, funksjon, kvalitetskrav, garantiperiode, levetid, produktdesign og muligheter for reparasjon, blant annet ved å styrke Miljømerking Norge og Svanemerket. 
  • Stortinget ber regjeringen gjennomgå regelverket og vurdere endringer for å sikre at klesbransjen i større grad gjenbruker usolgte tekstilvarer i stedet for å destruere dem, og komme tilbake til Stortinget på egnet måte.»