Vi trenger mer, ikke mindre samarbeid med Europa

Det europeiske fellesskapet og kampen for liberale verdier har aldri vært viktigere.

Tina Bru i profil
– Det gir knapt større mening å markere Europadagen enn akkurat i år, skriver nestleder i Høyre Tina Bru. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen, Høyre

For 77 år siden erklærte Frankrikes utenriksminister Robert Schuman at ethvert europeisk land som ønsket det, skulle inviteres til et industrifellesskap. Siden har ambisjonene vokst, og en union med felles løsninger innen så å si alle politikkområder er etablert.

Det gir knapt større mening å markere Europadagen enn akkurat i år.

24.februar våknet vi opp til en mørk dag for Europa. Putins invasjon av Ukraina fører med seg umenneskelige lidelser. Ukrainere ser byene og hjemmene sine bli bombet i stykker. Millioner har lagt ut på flukt. Folk ofrer livene sine i kampen for frihet.

Midt under Putins hensynsløse invasjon av sitt naboland, valgte Ukraina å sende sin formelle EU-søknad. Moldova og Georgia gjorde det samme. Disse landene søker seg til internasjonalt samhold, og bort fra en situasjon preget av angrep, press og trusler.

EU som fredsprosjekt

De som lurer på om EU er et fredsprosjekt, bør bruke Europadagen til å tenke seg om én gang til.

Krigen kommer til å forandre Europa. Samtidig vil de store utfordringene vi står overfor kreve mer samarbeid på tvers av landegrenser, ikke mindre. Og i møte med autoritær politikk er det viktigere enn på lenge at vi i fellesskap slår ring om demokratiske verdier og frihet.

Dette bakteppet vil gi diskusjonene om det europeiske fellesskapet en helt ny dimensjon. Jeg tror ikke den offentlige debatten fremover vil handle om direktiver, byråkrater og kontorlokaler i Brüssel. Det vil i langt større grad handle om viktige verdispørsmål og fellesskap.

Når EU nå styrker sitt samarbeid, risikerer vi å stå enda mer utenfor. Det betyr ikke at Norge skal sende søknad om å bli medlem i EU i morgen. Men det betyr hvert fall ikke at EU har blitt mindre relevant, som Trygve Slagsvold Vedum uttalte for et par uker siden. Tvert om har det europeiske fellesskapet og kampen for liberale verdier aldri vært viktigere.