Høyre mener regjeringen øker presset i økonomien

De siste dagene har finansminister Vedum varslet om behov for innstramninger til revidert nasjonalbudsjett (RNB). Likevel øker Støre-regjeringen oljepengebruken med 30 milliarder kroner, sammenlignet med vedtatt statsbudsjett.

Tina bru
REGJERINGEN BURDE HOLDT IGJEN PENGEBRUKEN: I en tid hvor presset på økonomien allerede er stort er det ekstra viktig å holde igjen. Gjør man ikke det er risikoen stor for at Norges Bank må øke renten enda mer. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen, Høyre.

Regjeringen har levert fra seg et revidert budsjett (RNB) som øker presset i en allerede presset økonomi.

De siste dagene har finansminister Vedum varslet om behov for innstramninger til RNB. Likevel øker regjeringen oljepengebruken med 30 milliarder kroner, sammenlignet med vedtatt budsjett.

Før RNB hadde korona-tiltak, strømpakken og Ukraina-pakken økt oljepengebruken med nærmere 60 milliarder kroner. Regjeringen får nå inn i underkant av 30 milliarder kroner i økt skatt, utbytte og andre inntekter, som trekker oljepengebruken ned. Dette er i hovedsak hverken kutt eller harde prioriteringer, utover en utgiftsreduksjon på 835 millioner. Resten av inndekningsbehovet henter regjeringen fra oljefondet. Totalt sitter vi da igjen med 30 milliarder i økt oljepengebruk. 

– Oljepengebruken er for høy og står ikke i stil med bekymringene finansminister Vedum har uttrykket de siste dagene. En for stor oljepengebruk kan føre til at rentene må heves mer. Det går utover lommeboken til alle med lån. Gitt inntektene regjeringen får burde det vært mulig å bruke mindre oljepengersier finanspolitisk talsperson i Høyre Tina Bru.

Regjeringen evner ikke å prioritere

I en tid hvor presset på økonomien allerede er stort er det ekstra viktig å holde igjen. Gjør man ikke det er risikoen stor for at Norges Bank må øke renten enda mer. Når regjeringen ikke klarer å prioritere og få oljepengebruken mer ned, kan regningen i ytterste konsekvens sendes til folk og bedrifter med lån, som til syvende og sist ender opp med å måtte betale gjennom økte renteutgifter.

– Dette viser at regjeringen ikke evner å prioritere. Det er en forskjell på det du er nødt til å bruke penger på, og det Arbeiderpartiet og Senterpartiet mener det er gøy å bruke penger på. Når Vedum selv uttrykker bekymring for renta og oljepengebruk blir det rart å prioritere milliarder til et stort landbruksoppgjør, oppløsning av Viken, gjenopprette høyskole på Nesna og gratis ferger uten at man samtidig kutter et annet sted. 

Bru mener regjeringen burde klart å få oljepengebruken ytterligere ned.

– Norge har vært heldig, det går bra i økonomien og staten har gode inntekter. I en usikker tid med krig i Europa og mens prisene stiger her hjemme burde regjeringen holdt igjen, fremfor å pumpe enda mer oljepenger inn i økonomien, avslutter Bru.