Høyre vil bremse folks utgifter

– Den viktigste prioriteringen til Høyre er å bremse utgiftene til folk, og dempe risikoen for at renten øker mer enn varslet, sier Høyres finanspolitiske talsperson Tina Bru.

Tina Bru i profil
– Vi foreslår å bruke mindre oljepenger enn regjeringen, men også å bruke pengene smartere, sier Høyres nestleder Tina Bru. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen

Høyre foreslår å bruke mindre oljepenger enn det regjeringen har lagt opp til i sitt forslag til reviderte nasjonalbudsjett. Høyre foreslår å redusere oljepengebruken med over fire milliarder kroner.

– Krigen i Europa, økte priser og økte renter skaper usikkerhet for mange. Det viktigste vi gjør nå er å bremse utgiftene til folk. Da må vi bruke mindre oljepenger for å dempe presset for renteøkninger. Derfor er vår viktigste prioritering å bruke betydelig mindre oljepenger, samtidig som vi har funnet rom til å investere i fremtiden, sier Bru.

Videre forteller hun at Høyre alltid skal passe på å tilpasse pengebruken til situasjonen.

– Norge står i en helt annen situasjon nå enn for kort tid siden. De siste årene har det vært helt riktig å bruke mer oljepenger. Nå står vi i en situasjon der vi må holde igjen.

Like viktig som hvor mye penger som brukes er hva pengene brukes på.

 – Vi foreslår å bruke mindre oljepenger enn regjeringen, men også å bruke pengene smartere. Istedenfor reverseringer og forbruk vil vi bruke penger på å få flere i jobb, forskning og utvikling og investeringer for fremtiden, avslutter Bru.

Her henter Høyre penger:

  • 2,5 milliarder kroner i potten til kommunene
  • 1 milliard kroner til fylkeskommunene
  • 700 millioner kroner som regjeringen har satt av til NAV-brukere. Regjeringen vil bedre ordningen med arbeidsavklaringspenger (AAP) og fjerne karensdagen som forrige regjering innførte.

Regjeringen anslo selv at kommunene har fått mellom 14 og 16 milliarder kroner i økte inntekter på grunn av endringene i utbytteskatten. Regjeringen foreslo å ta 11,5 milliarder av disse, Høyre foreslår å ta 14. Kuttet på en milliard til fylkeskommunene skal fordeles på de som har mulighet til å hente ekstra inntekter gjennom eierskap i kraft, på grunn av de ekstraordinært høye strømprisene.

Regjeringen forhandler nå om revidert budsjett med SV. Høyres endelige forslag vil legges frem når regjeringen og SV er i mål med sine forhandlinger.