Nå skal vi gjøre mer for å redusere ensomhet

Fredag vedtok et flertall på Stortinget Høyres representantforslag om å gjøre mer for å forebygge og redusere ensomhet.

TAR GREP: – Det er viktig å ta ensomhet på alvor. Når vi ser at flere blir ensomme, må det tas ytterligere grep, sier stortingsrepresentant Erlend Svardal Bøe (H). Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen, Høyre.

I representantforslaget ba Høyre regjeringen om å:

  1. Utarbeide en handlingsplan for å redusere ensomhet og verktøy for å måle forekomsten av ensomhet.  
  1. Styrke forskning på ensomhet og øke kunnskapen om tiltak som motvirker ensomhet  
  1. Styrke samarbeidet mellom det offentlige, næringslivet og frivillige lag og organisasjoner for å forebygge ensomhet 

Det var FrP, KrF, Venstre, Rødt, SV og Pasientfokus som støttet forslagene. Arbeiderpartiet og Senterpartiet stemte mot.

– Det gjør inntrykk å treffe mennesker som er ensom eller som har slitt med ensomhet. De føler seg på utsiden av samfunnet. Slik skal ingen ha det, sier Høyres stortingsrepresentant, Erlend Svardal Bøe.

Folk skal føle seg inkludert, ha muligheten til å delta og bidra i hverdagen. At så mange unge og eldre kjenner på ensomhet er en utvikling Høyre ønsker å snu.

– Det er gledelig at flertallet på Stortinget støttet Høyre sine forslag om å gjøre mer for å forebygge og redusere ensomhet, fortsetter han.

En av vår tids største folkehelseutfordringer

Flere unge og eldre føler seg ensomme. Pandemien har gjort vondt verre.

– Ensomhet er en av vår tids største folkehelseutfordringer. Jeg er glad for at det under pandemien har vært økt fokus på ensomhet. Det må ikke gjemmes bort – det må snakkes mer om og vi trenger flere virkemidler, sier Svardal Bøe. 

Han er en av Høyre-representantene som har fremmet forslaget.

Savn av sosial kontakt 

Ensomhet defineres som et savn av sosial kontakt, en vond følelse av å ikke ha tilstrekkelig eller tilfredsstillende kontakt med andre.  

– Det er vondt å føle seg ensom. Der er nok mange som har kjent på det i større eller mindre grad en eller annen gang i løpet av livet, og det er ikke en god følelse. 

Man skiller ofte mellom to typer ensomhet: situasjonsbestemt ensomhet som skyldes endrede sosiale relasjoner, og kronisk ensomhet som er personer som har følt seg ensomme lenge.  

Økning blant unge 

Flere unge rapporterer om ensomhet enn tidligere. Studier fra UngData og Studentenes helse- og trivselsundersøkelse viser at omkring 3 av 10 unge opplever ensomhet. Pisa-undersøkelsene i perioden 2003–2018 tyder på at flere unge i 15-årsalderen føler seg ensomme på skolen og oftere opplever at de blir holdt utenfor, er annerledes og ikke passer inn.  

– Ensomhet er en stor risikofaktor for psykisk uhelse og redusert livskvalitet. Ved å forebygge og redusere ensomhet, kan vi ta tak i problemer før de vokser seg større. Om man er ensom over tid, kan problemene balle på seg og situasjonen bli verre, sier Svardal Bøe. 

Viktig at det tas på alvor 

Ensomhet kan føre til økt dødelighet og er en risikofaktor på linje med fedme, røyking og fysisk inaktivitet. I tillegg svekker manglende sosial støtte evnen til å mestre påkjenninger og øker risikoen for både fysiske og psykiske lidelser. 

– Det er viktig å ta ensomhet på alvor. Når vi ser at flere blir ensomme, må det tas ytterligere grep.  

Eldre mer utsatt 

Noen er mer utsatt for ensomhet enn andre. De eldste i befolkingen er en av de gruppene. Nesten 4 av 10 eldre over 80 år føler seg ensomme. 

– Mange eldre er utsatt for situasjonsbestemt ensomhet ved at de har blitt alene og at omgangskretsen stadig blir mindre. Eldre er også sårbare fra før fordi mange har helseutfordringer, er ferdig i jobb og mangler noe meningsfullt å gjøre, sier Bøe.  

Regjeringen Solberg jobbet aktivt med å forebygge og redusere ensomhet og stigma knyttet til ensomhet, blant annet lanserte vi en strategi for å forebygge ensomhet. 

Alle kan bidra 

Det er behov for bedre verktøy for å måle forekomsten av ensomhet og et stort behov for å styrke forskningen på ensomhet.  

– Gjennom bedre kunnskap om omfang og årsaker til ensomhet vil vi få bedre muligheter til å forebygge og sette inn tiltak som faktisk fungerer, sier Bøe.  

Høyre mener at det offentlige må ta sin del av ansvaret gjennom en tydelig handlingsplan og mer forskning, samtidig som vi alle kan gjøre en innsats.  

– Gjennom en bred samfunnsdugnad og et helhetlig samarbeid mellom det offentlige, næringslivet, frivilligheten og organisasjonslivet må det skapes et mangfold av møteplasser og fellesarenaer som kan gjøre veien inn i fellesskapet lettere for de som opplever at ensomhet dominerer hverdagen, avslutter Bøe.