Høyre vil ta ned presset i økonomien

Regjeringen og SV har kommet frem til enighet om revidert nasjonalbudsjett (RNB). Høyre mener regjeringen ikke gjør nok for å dempe presset i økonomien.

Tina bru
I dag kom Støre-regjeringen og SV til enighet om revidert nasjonalbudsjett. Høyre mener regjeringen ikke gjør nok for å dempe presset i økonomien. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen, Høyre.

– Fra regjeringen la frem revidert nasjonalbudsjett til nå har prisene økt enda mer enn man trodde de ville gjøre, det er varslet dobbel renteheving og folk er bekymret for egen økonomi. Det er et politisk ansvar å dempe risikoen for at renta øker mer og raskere enn nødvendig. Dette sier også regjeringen de er bekymret for, men politikken deres bærer ikke preg av det, sier Høyres finanspolitiske talsperson og 2. nestleder Tina Bru.

Derfor har Høyre i sitt alternative RNB-forslag prioritert å ta ned presset i økonomien.

– Høyre vil ikke risikere at renta øker mer enn allerede varslet. Derfor er vår hovedprioritet å ta ned oljepengebruken med 5,4 milliarder. Vi må dempe presset i økonomien og gjøre det vi kan for å minske presset på pris og renter som folk, familier og bedrifter opplever, sier Tina Bru

Høyre prioriterer skole, helse og arbeid

Renteøkninger vil utgjøre den desidert største utgiftsøkningen for både folk og bedrifter. For en familie med tre millioner i lån, vil en renteøkning på ett prosent bety 30.000 mer i renteutgifter hvert år. Det tilsvarer 2500 i måneden, og vil i så fall merkes på familieøkonomien.

Høyre velger i vårt alternativ å bruke pengene bedre enn regjeringen. Til tross for at vi har redusert oljepengebruken, finner vi også rom til å investere i fremtiden. Det får Høyre til ved å prioritere skole, helse og arbeid fremfor å skape flere fylkeskommuner og øke forbruket.

– Like viktig som nivået på pengebruken er hva vi bruker pengene på. Fremfor å prioritere flere fylker og økt forbruk, vil Høyre styrke satsingen på skole, forskning og å få folk ut i jobb, avslutter Bru.

Hovedpunkter fra Høyres alternativ:

  • 5,4 mrd i redusert oljepengebruk
  • 100 millioner øremerket til lønnsstøtte for å hjelpe flere ut i jobb
  • 200 millioner mer til fastlegene
  • Styrket satsingen for folk med spiseforstyrrelser
  • Reversere regjeringens kutt på hydrogen
  • Reversere hele regjeringens kutt til Ocean Space Centre
  • Styrke tilskuddene til friskolene
  • Styrke satsingen på global utdanning og helse