Høyre vil ha aktivitetsplikt for alle under 40 år

Høyre vil innføre aktivitetsplikt 37 timer i uken for alle sosialhjelpsmottakere under 40 år. På sikt bør det kunne utvides til å gjelde alle sosialhjelpsmottakere

Henrik Asheim, Erna Solberg og Tina Bru
Høyres ledertrio har vært i Danmark for å bygge lag og legge slagplanen for den lange valgkampen. De har også  latt seg inspirere av Arbeiderpartiets søsterparti i Danmark, som er langt tydeligere enn Arbeiderpartiet i Norge på å stille krav til deltakelse i arbeidslivet og krav til aktivitet for de som mottar sosialhjelp. Foto: Therese Eia Lerøen, Høyre

– Langt fra alle som står utenfor arbeidslivet kan jobbe, men for mange som mottar sosialhjelp bør målet være å komme i jobb. Særlig viktig er det at vi som samfunn lykkes med å få de som er unge inn i arbeidslivet. Flere av de som har hele livet foran seg må få oppleve den velferden det er å ha en jobb å gå til og å kunne forsørge seg og sine, sier Høyres 1.nestleder og arbeidspolitiske talsperson Henrik Asheim.

Solberg-regjeringen innførte krav til aktivitet for sosialhjelpsmottakere under 30 år i 2017.

– En av erfaringene vi ser etter at vi innførte aktivitetsplikt for alle under 30 år, er at det også pålegget landets kommuner til å lage en aktivitetsplan for de som omfattes av plikten. Dette gjør at flere møtes med aktivitet og legger til rette for at sosialhjelpsmottagere skal kunne komme seg tilbake i jobb, sier Asheim.

Høyre ønsker nå å utvide aktivitetsplikten til å gjelde alle som mottar sosialhjelp i Norge. I første omgang for alle opp til fylte 40 år, og i neste steg stille krav om aktivitet til alle som mottar denne ytelsen.

– Skal vi øke sjansen for at flere av de som går på sosialhjelp klarer å komme seg i jobb, må vi stille krav om aktivitet og sørge for at aktiviteten som tilbys av kommunene er arbeidsrelevant og øker sjansen for at den enkelte greier å få en fot innenfor i arbeidslivet. For de som ikke kan norsk, er språkopplæring åpenbart den viktigste aktiviteten å tilby, fortsetter Asheim.

Inspirert av Arbeiderpartiets søsterparti i Danmark

Høyres ledertrio Erna Solberg, Henrik Asheim og Tina Bru har vært i Danmark for å bygge lag og legge slagplanen for den lange valgkampen. De har også  latt seg inspirere av Arbeiderpartiets søsterparti i Danmark, som er langt tydeligere enn Arbeiderpartiet i Norge på å stille krav til deltakelse i arbeidslivet og krav til aktivitet for de som mottar sosialhjelp.

– Det er en enorm kontrast til hjemme. Støres Arbeiderparti var mot å stille krav til aktivitet for sosialhjelpsmottagere under 30 år da Solberg-regjeringen innførte det i 2017. Partier på venstresiden i Norge mener det er feil å stille krav, men her bør de lytte til sine sosialdemokratiske kollegaer i andre land. Høyre mener det å stille krav er å bry seg, avslutter Asheim.

Høyres politikk for å få flere unge som står utenfor i jobb:

  • Aktivitetsplikt 37 timer i uken for alle sosialhjelpsmottakere under 40 år.
  • Innføre flere snu-i-døra-programmer for unge som møter opp hos Nav – gjennom tettere samarbeid mellom fylkene, skolesystemet, oppfølgingstjenesten og Nav skal unge holdes borte fra ytelser og komme tilbake på skolebenken eller i jobb.
  • Sikre at Nav har en forsterket oppfølging av unge, og korte ned minstekravet til tilbud om oppfølging fra 8 til 5 uker. Enda tettere oppfølging av unge AAP-mottakere.
  • Ha en sterk satsing på utdanning for unge både gjennom utdanning som tiltak, økt bruk av ordinær fagopplæring og en kraftig økning av lærekandidatstillinger og praksisbrev som alternativ til fagbrev for elever med svakt grunnskolegrunnlag.
  • Ha flere utdanningsstillinger rettet mot ungdom uten fullført videregående opplæring, hvor de opparbeider kompetanse i bedriften mot at de får lønn på nivå med lærlinger i en begrenset periode.
  • Innføre en oppfølgingsmodell for unge uføre før fylte 30 år som blant annet inneholder en tettere oppfølging og en ny vurdering av uføregrad, men sikre unntak for de med alvorlige lidelser.