Vi står sammen mot hat og vold

Høyre inviterte mandag pressen til sommeroppsummering. I dag var bakteppet dessverre alt annet enn hyggelig.

Erna Solberg og Henrik Asheim
Erna Solberg og Henrik Asheim på Høyres sommeroppsummering. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen

Et dystert bakteppe

– Dette pleier å være en avslappet og hyggelig seanse hvor vi oppsummerer det politiske året som har gått. I dag er bakteppet dessverre alt annet enn hyggelig, sa partileder Erna Solberg.

Det tragiske angrepet i Oslo har rystet oss alle. Erna presiserte viktigheten av å feire Pride, og hva vi mistet på grunn av angrepet.

– Jeg skulle delta for friheten til å elske hvem man vil. Vi skulle feire kjærligheten, og at Norge i de 50 årene som har gått siden avkriminaliseringen, har kommet langt når det gjelder mangfold og friheten til å være den du er, fortsatte Solberg.   

Angrepet viser at vi fortsatt har en lang vei å gå. Skeive er mer utsatt for trakassering og hatkriminalitet enn majoriteten, og det har vært viktig for oss å beskytte de som velger å leve, se, eller på andre måter være, annerledes.

– Vi har forbedret hatkriminalitetslovgivningen, etablert nasjonalt kompetansesenter, og startet oppbygging av kompetanse på hatkriminalitet ute i politidistriktene. Vi bevilget også ekstra midler til utvikling av hatkriminalitetsarbeidet senest i statsbudsjettet 2021. Dette arbeidet må styrkes og videreføres, sa Solberg.

Vi skal aldri godta at det skal være farligere å være skeiv enn heterofil. Slik skal vi ikke ha det noen sted her i Norge.

– I Norge står vi sammen mot hat og vold. I Norge skal alle ha friheten til å være seg selv, leve som man vil, og elske hvem man vil. Vi kommer til å være flere og stå sterkere enn noen gang før etter dette. I mellomtiden må vi trøste og ta vare på hverandre, fortsatte partilederen.

Høyre i opposisjon

Høyre inviterte mandag pressen til en sommer-pressekonferanse på Stortinget. Det ble snakket mye om helgens hendelse, men også om året i opposisjon.

På første gang på åtte år har Høyre gått en sesjon som opposisjonsparti på Stortinget. Det har vært vår ambisjon å raskt komme i gang som et saklig og konstruktivt opposisjonsparti. Det har vi klart.

– Vi ønsker å vise frem Høyre-laget, og alle våre flinke politikere. Etter noen måneder i opposisjon, så ser jeg at vi preger den politiske debatten på de fleste felt.

Det har vært en krevende periode hvor den politiske agendaen har vært preget av krigen i Ukraina og økte priser. I en tid hvor mange bedrifter og familier møter en mer anstrengt økonomi, har det vært viktig for Høyre å legge til grunn en betydelig lavere oljepengebruk ved behandlingen av RNB. 

– Det er mange ting vi politikere har lyst til å gjøre. Men det er nå tid for å holde tilbake, og å sørge for at ikke unge i etableringsfasen og familier må ta regningen. I tillegg til familieøkonomien vil Høyre fremover være opptatt av kvaliteten i skolen, at tilbudet til rusmisbrukere ikke blir dårligere, at vi hjelper folk ut i arbeidslivet – og å gi folk kompetanse.

Nye ideer for fremtiden

Som opposisjonsparti er det viktig å ikke kun komme med kritikk av regjeringen, men også foreslå nye og bedre løsninger.

– Vi ønsker å påvirke politikken, også ved å gå i dybden. Vi har lagt frem en tilleggsmelding til energimeldingen. Den viser hvordan vi skal produsere mer strøm, og få realisert det industrieventyret som ligger i norsk havvind, sa Høyres nestleder, Henrik Asheim.

Halvparten av de 60 forslagene som fikk flertall i Stortinget er enten ordrett eller likelydende med Høyres opprinnelige forslag i tilleggsmeldingen. Enova gir 670 millioner kroner til fem hydrogenknutepunkter, slik vi lovet i regjering. Det er bra, sier Asheim.

Vi er klare på at vi trenger en skole med høy kvalitet, og større fokus på kompetanse i arbeidslivet. Og selv om Høyre er i opposisjon, betyr ikke det at vi ikke får gjennomslag.

– Utdanningsfaksjonen vår har skrevet en rapport om hvordan vi skaper en videregående skole for voksne. Det handler om å skaffe nok kvalifisert arbeidskraft. Høyre fikk faktisk et gjennomslag på Hurdal. Vi var det eneste partiet som gikk til valg på en ungdomsskolereform. Høyres forslag i Stortinget om en helhetlig ungdomsskolereform fikk også bred støtte i utdanningskomiteen. Både forslagets intensjon og problembeskrivelse, poengterer Asheim.

Fremover vil Høyre fortsatt være et konstruktivt og utfordrende opposisjonsparti som skal dytte landet i riktig retning, og møte morgendagens utfordringer.

–Selv om vi ikke sitter i regjering, så skal vi fremme det vi mener er gode forslag for de utfordringene Norge står overfor. Det betyr ikke at vi skal slå ring om alt vi har gjort i fortiden. Vi skal utvikle nye ideer for bedre løsninger for fremtiden, og som kan være våre saker ved Stortingsvalget i 2025, avslutter Asheim.