Høyre vil øke strømstøtten

Det er riktig å gjøre når Norge nå trolig står overfor en svært krevende høst og vinter.


Høye strømpriser har gjort det vanskelig for familier og bedrifter.

– Vi står på trappene til nok en vinter med ekstraordinært høye strømpriser. Det tærer på privatøkonomien og det tærer på bedriftene. Vi må derfor starte tidligere med å kompensere mer enn det regjeringen har lagt opp til.

Det sier Høyres energipolitiske talsperson, Nikolai Astrup.

Strømstøtten til familiene bør økes til å dekke 90 prosent av alt som overstiger 70 øre allerede fra 1. september. Høyre er villige til å hasteinkalle Stortinget for å få dette vedtatt i tide. 

Mer sosial strømstøtte

De høye strømregningene har vært vanskelige for svært mange familier. Situasjonen har ført til at helt vanlige norske familier føler på en økonomisk uro de aldri har følt på tidligere. Samtidig er kraftselskapene som sender regningene til folk, i hovedsak eid av staten og kommunene. Høyre mener at det offentliges ekstraordinære overskudd må komme strømkundene til gode. 

– Høyre støtter at vi har en strømstøtte, men skulle gjerne sett at den var litt mer sosial og traff bedre for de som trenger støtten mest, sier Astrup.

Regjeringen var bakpå fra dag én med å komme på plass med en strømstøtte til husholdningene. Nå bruker de altfor lang tid med evalueringen av ordningen også. Regjeringen skulle egentlig hatt en evaluering på plass før sommeren, men den er nå utsatt til oktober.

Unngå rasjonering

Astrup sier videre at vi må gjøre det vi kan for å unngå en rasjonering av strømmen. Det er viktig at kraftselskapene sparer på vannet for å fylle magasinene så mye som mulig fram mot vinteren, og at regjeringen følger dem opp.  

– Hvis situasjonen blir så krevende at vi står overfor en reell sjanse for rasjonering av strømmen i Sør-Norge, må regjeringen vurdere alle tiltak som er tilgjengelige.

Rasjonering er et worst-case scenario. Slik situasjonen er i dag, har vi en priskris, men hvis Russland struper gassen til Europa, og Norge får en tørr og kald vinter, får vi en energikrise.

Nikolai Astrup besøker Hywind Tampen - foto Hans Kristian Thorbjørnsen
– Det hviler et stort ansvar hos regjeringen nå, sier Høyres energipolitiske talsperson Nikolai Astrup
Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen, Høyre

– Det hviler et stort ansvar hos regjeringen nå. Vi er nødt til å vite akkurat hvilke verktøy vi har i verktøykassen, enten det gjelder handlingsrom i internasjonale avtaler, eksportbegrensninger i visse perioder eller minstekrav til vann i magasinene eller andre tiltak. Vi må også vite hva konsekvensene av disse tiltakene vil bli, både på kort og lang sikt.  

Vær og nedbørsmengde utover høsten og vinteren vil være avgjørende. Det er ikke bare gassprisene i Europa som gjør situasjonen så dramatisk, Sør-Norge har også hatt den tørreste våren på mange tiår.

– Det finnes dessverre ingen enkle løsninger, og det er viktig at vi holder hjertet varmt og hodet kaldt i tiden som kommer. Det er viktig for Høyre at vi tar gode beslutninger som er basert på faglige vurderinger som kan stå seg over tid. Vi ser derfor frem til Statnetts utredning som skal komme i september, og ikke minst energikommisjonens rapport, som skal komme i desember, avslutter han.