Vil tilrettelegge for mer solkraft

– En rimelig og effektiv måte å skaffe energi på, sier Nikolai Astrup.

Høyre vil få fart på kraftutbyggingen i Norge. Derfor foreslår partiet nå flere konkrete tiltak for mer solkraft i Norge. 

Den eneste varige veien ut av energikrisen, er mer energi. Det gjelder havvind, vindkraft på land og oppgradering av vannkraftverk. Men noe av det vi allerede kan gjøre i dag, og se resultater av innen kort tid, er solkraft.  

– Solkraft er en rimelig og effektiv måte å skaffe energi på. Dessverre er regelverket fortsatt for tungvint. Derfor foreslår Høyre en skikkelig kraftpakke på sol, som vil gjøre det mer lønnsomt og enklere å etablere ny solkraft på næringsbygg, sier Nikolai Astrup, energipolitisk talsperson i Høyre.  

Dette foreslår Høyre:  

  • Regjeringen må be Enova om å utforme en tidsbegrenset støtteordning som er enkel og ubyråkratisk for næringsbygg innenfor rammen av deres mandat.   
  • Offentlige myndigheter må kartlegge hvilke av sine tak som egner seg for solproduksjon, og staten må gå foran på egne bygg (offentlig sektor er Norges største eiendomsbesittere, Statsbygg den største enkeltaktøren) for eksempel ved å stille areal disponibelt for solkraftutbygging til konkurransedyktig leiepris.   
  • Reglene må forenkles og forbedres, herunder: 
    • Vurdere å fjerne eller øke fritaksgrensen på 500 KW  
    • Øke effektgrensen for hvor stor et solanlegg eller plusshus kan være før det er konsesjonspliktig, og ikke regnes som en plusskunde. I dag er denne grensen på 100 kW.   
    • Endre loven slik at det blir lov å dele strømmen som produseres på taket til ett industribygg over til nabobygget, eller fra et låvetak til et hønseklekkeri, eller fra en privat bolig til en annen, avgiftsfritt. Man skal ikke måtte betale avgifter to ganger. I dag mister vi fornybar energi fordi anleggene ikke bygges i optimal størrelse.   

– Vi har sett flere eksempler på bedrifter som dropper investeringer i solkraft, fordi det ikke er lønnsomt eller fordi reglene hindrer dem. Slik burde det ikke være, avslutter Astrup.