Ukraina har ført en heroisk motstandskamp

Ett halvt år har gått siden Putin startet sin meningsløse krig mot Ukraina.

I dag er det seks måneder siden Russland brutalt gikk til krig mot Ukraina. Seks måneder siden de ulovlige og uprovoserte handlingene til Putin sjokkerte en hel verden. Seks måneder siden tryggheten til tusenvis av medmennesker, i hjertet av Europa, ble blåst bort av Putins bomber.

Men i dag er det også Ukrainas uavhengighetsdag. Den skulle vært feiret med parade og flagg i Kiyvs gater. I stedet kjemper Ukraina nettopp for sin uavhengighet.

Ukraina har ført en heroisk motstandskamp. Putin trodde Ukraina ville falle raskt. Men regimet hans tok skammelig feil.

Den ukrainske motstanden viser ikke bare forsvarsevne.

Den ukrainske motstanden viser også hvilken vilje de har til å kjempe for sin egen frihet og sitt lands selvstendighet.

Og den minner oss på at verdier som demokrati, rettsstat og menneskerettigheter virkelig er verdt å kjempe for.

I løpet av de seks månedene tror jeg vi alle har opplevd at det har blitt færre ukrainske flagg på Facebook. Kortere innslag fra Ukraina på nyhetene. Og vi snakker mindre om krigen i lunsjen.

La oss bruke denne dagen til å minne hverandre på at vi må fortsette å støtte Ukraina, bådehumanitært, militært og politisk.