En god skole er det viktigste vi kan gi elevene

Høyres mål er at ingen skal gå ut av skolen uten å kunne lese, skrive og regne skikkelig.

Jan Tore Sanner med elever fra Bekkestua

Å kunne lese, skrive og regne er utgangspunktet for videre læring i skole og arbeidsliv. 

– Som kunnskapsminister møtte jeg flere elever som fortalte at deres problemer med lesing, skriving og regning ikke ble avdekket før på ungdomstrinnet. Det gjorde inntrykk. Det som i utgangspunktet var små problemer fikk vokse seg store og fulgte elevene gjennom utdanningsløpet, sier Høyres skolepolitiske talsperson og tidligere kunnskapsminister Jan Tore Sanner.  

Nesten 800 millioner mennesker kan ikke lese og skrive

8. september er FNs internasjonale dag for lese- og skriveferdighet. Nesten 800 millioner mennesker kan ikke lese og skrive. Å bidra til utdanning er hjelp til selvhjelp. Derfor trappet Høyre opp satsingen på utdanning i norsk bistand. Også i Norge sliter mange med lese-, skrive- og regneferdighetene.

–  1 av 4 elever begynner på ungdomsskolen uten å kunne lese skikkelig. Nesten 1 av 3 mangler grunnleggende ferdigheter i matematikk. Om ikke ungdomsskolen lykkes med å rette opp i dette, vet vi at disse elevene vil slite med å fullføre videregående skole. Problemene kan også forplante seg videre i arbeidslivet, sier Sanner. 

Han viser til at det også er store kvalitetsforskjeller mellom skoler, kommuner og fylker.  

–  Det er store kvalitetsforskjeller mellom skoler, kommuner og fylker. Tall fra de nasjonale prøvene viser at elever på samme trinn på ulike skoler kan ligge et par år fra hverandre i læring. Det er uakseptabelt. Det gir noen elever dårligere forutsetninger som kan følge dem gjennom resten av skoleløpet, sier Sanner.  

Høyre i regjering innførte flere tiltak for å sørge for å styrke lese-, skrive- og regneferdighetene:

  • Nye læreplaner som vektlegger grunnleggende ferdigheter som lesing, skriving og regning 
  • Krav til fordypning for lærere som skal undervise i norsk, matte og engelsk  
  • En egen karrierevei for lærere som vil spesialisere seg på for eksempel begynneropplæring 
  • En plikt for skolene om å gi ekstra oppfølging og intensiv opplæring til elever som henger etter i lesing, skriving og regning i 1.–4. klasse 

–  Målet er tidlig innsats og unngå at små problemer får vokse seg store, forteller Sanner om tiltakene.

Senterpartiet og Arbeiderpartiet tar skolen i feil retning

Norsk skole har flere gode år bak seg med Høyre i regjering. Elevene lærer mer, de er mer til stede, færre faller fra og det er mindre mobbing.

–  Senterpartiet og Arbeiderpartiet kjører raskest i revers. Ingen nye tiltak for å styrke lese-, skrive- og regneferdighetene, men en rekke tiltak Høyre innførte er reversert. De har kuttet ut kravene om at alle elever skal sikres en lærer med fordypning i fagene norsk, matte og engelsk, og de har fjernet lærerspesialistordningen, sier Sanner.  

Etter at Støre-regjeringen tok over har antallet lærere som søker, og får tilbud om, videreutdanning i norsk, matte, engelsk, tegnspråk og samisk sunket med tredjedel

Høyres løfte er at ni av ti skal fullføre videregående

Høyre har satt seg som mål at 9 av 10 skal fullføre i 2030. Det krever at de grunnleggende ferdighetene i skolen blir prioritert i årene fremover.

–  De som fullfører videregående skole, har en mye større sjanse for å få seg jobb enn de som har droppet ut. Kunnskapen barna våre får i skolen er det viktigste verktøyet de har til å skape det livet de ønsker. Derfor mener Høyre at kunnskap alltid må vinne kampen om ressursene i skolen og at vi må prioritere at alle barn skal kunne lese, skrive og regne skikkelig, avslutter Sanner.