Regjeringen har lagt frem forslag til strømstøtte til bedrifter: – Virker ikke som at de forstår alvoret 

Fredag la regjeringen frem sine strømtiltak for næringslivet, men støtteordningen varer kun ut året. Høyre er tydelige på at det er for tidlig, ettersom næringslivet trolig vil trenge støtte frem mot neste sommer. 

Høyres energipolitiske talsperson Nikolai Astrup med alvorlig mime
– Det er for tidlig å avslutte ordningen allerede ved nyttår, sier Høyres energipolitiske talsperson Nikolai Astrup. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen, Høyre

Etter mange uker med forhandlinger, har regjeringen blitt enige med LO, Virke og NHO om en støtte til bedrifter. Ordningen inneholder en målrettet direktestøtte til bedriftene som sliter mest, i tillegg til en låneordning. Bedriftene vil få mer i støtte hvis de gjør tiltak for å spare strøm, og ingen bedrfiter kan få mer enn 3,5 millioner kroner i støtte. Bedriftene får også utbytteforbud for 2023.  

Kritisk til utløpsdatoen 

Høyres energipolitiske talsperson, Nikolai Astrup, sier han er glad for at regjeringen endelig har kommet frem til en ordning, men er usikker på om regjeringen egentlig har forstått alvoret i situasjonen.  

– Det er for tidlig å avslutte ordningen allerede ved nyttår. Vi er usikre på om regjeringen egentlig har oppfattet alvoret i situasjonen. Vi vet allerede nå at mange bedrifter går en svært krevende vinter i møte, og det vil nok også være tilfellet i januar og februar, sier Nikolai Astrup.

Videre sier han at bedriftene trenger forutsigbarhet, etter mange måneder med usikkerhet. Det vil i tillegg ta tid å etablere et velfungerende marked for fastprisavtaler og få på plass ENØK-tiltak. 

– Trolig vil det være behov for støtte frem mot neste sommer. 

Regjeringen er bakpå 

Ordningen regjeringen la frem, er veldig lik det Høyre foreslo allerede i august.  

– Det er derfor synd at regjeringen har brukt mange uker på å komme frem til mye av det samme. Vi skal nå bruke litt tid på å sette oss inn i detaljene, og særlig hvordan støtteordningen slår ut for små og mellomstore bedrifter, men vi er beredt på en rask behandling i Stortinget så snart regjeringen fremmer en proposisjon, fortsetter Astrup. 

Høyre er tydelige på at strømstøtte bare er én del av svaret. Regjeringen må også raskt bidra med tiltak som bidrar til raskere utbygging av fornybar energi og mer energieffektivisering på kort sikt. Da er det særlig mer solenergi, flere enøktiltak og raskere konsesjonsbehandling av både nett og kraftproduksjon som blir viktig.  

– Høyre kommer til å fremme en rekke forslag om dette når Stortinget møtes på mandag, og vi kommer til å søke flertall for en marsjordre til regjeringen, avslutter han.