Simen Wager tildeles Kåre Willochs minnestipend 2022

Simen fikk lørdag overrakt det synlige beviset på at han tildeles stipendet i Kåre Willochs navn. Stipendutdelingen foregikk på minneseminar etter den tidligere statsministeren i Oslo.

Simen Wager og Kristin Clemet

Kåre Willoch var en bauta i norsk politikk og i norsk samfunnsliv i alle årene etter hans periode som statsminister. Kåre var et menneske og en politiker som baserte sine verdier på gode holdninger. Hans standpunkt var forankret i kunnskap. For å hedre Kåre Willoch opprettet Høyre et minnestipend i Kåre Willochs navn.

Stipendet er i Kåre Willochs ånd, fordi det skal fremme, ikke bare hans tanker og ideer, men også andres tanker og ideer – som Kåre Willoch typisk selv ville undersøkt og diskutert med stor interesse.

Om Kåre Willochs minnestipend

  • Tildeles yngre personer som er i gang med mastergradsarbeid innenfor samfunnsvitenskapelige, økonomiske eller juridiske fag. Særlig relevante fag er økonomi, historie, statsvitenskap, sosiologi, jus.
  • Stipendet kan gå til å dekke (helt eller delvis) kostnader knyttet til oppgaven, eksempelvis studieopphold utenlands eller gjennomføring av undersøkelser/feltarbeid.
  • Temaet for oppgaven må være samfunnsrelevant og i Kåre Willochs ånd.
  • Stipendet utlyses årlig, med en søknadsfrist og er for tiden på 50.000 kr.

Det settes som en forutsetning for tildeling av stipendet at mottakeren forplikter seg til å dele kunnskap fra sitt arbeid, for eksempel i form av foredrag.

Simen Wager er 24 år og fra Oslo. Han har tatt bachelorgraden sin ved King’s College i London. I dag er han mastergradsstudent ved University of St. Andrews i Skottland, Skottlands eldste universitet.

Simen er plukket ut blant mange dyktige søkere. Han beskriver selv masteroppgaven sin på denne måten:

“Prosjektet er sentrert rundt Thucydides Trap-teorien. Oppsummert mener denne teorien at det er en historisk sannhet i at hegemonier som er i ferd med å bli tatt igjen av oppkommende stater, ender i konflikt og krig. Ikke nødvendigvis fordi de ønsker det, men fordi man mangler forståelse for motparten, noe som ytterligere bidrar til økte spenninger, selv om begge parter ønsker en løsning. I en verden hvor krig har kommet til Europa, og Kina og USA eskalerer sin konflikt i Asia, er forskning innen dette feltet essensielt.”

Komiteen er enig med Simen. Forskning innen dette feltet er viktig, særlig når vi ser rundt oss – i Europa og andre steder. Det å forstå motparter i konflikter er i tråd med Kåre Willochs tanker. For Kåre var de lange historiske linjene viktige, og han ville forstå den andre parts situasjon og tenkemåte. Den måtte vektlegges, og i det minste være en del av våre egne overveielser.

Vi mener Simens bidrag til debatten er viktig, også sett i lys av Putins invasjon av Ukraina.

Komiteleder Kristin Clemet

Simen drar nå tilbake til Skottland for å fullføre mastergraden sin, som han leverer våren 2023. Han vil på et senere tidspunkt få mulighet til å presentere oppgaven sin for partiet, og både utfordre og bidra med kunnskap.

Komiteen har bestått av Kristin Clemet (leder), Nils August Andresen, Steinar Juel, Lars Fredrik Øksendal og Cecilie Willoch.

Gi et bidrag til Kåre Willochs minnestipend

Stipendet finansieres hovedsakelig av innsamlede midler.

Dersom du ønsker å bidra kan du benytte kontonummer 15039109945 (kontonavn: Willochs minnestipend)