Flertall for nye strømtiltak – Vi har dårlig tid og trenger tiltak som virker nå

Høyre får et enstemmig flertall på stortinget med på 12 viktige tiltak for å forbedre energisituasjonen og strømprisen i Norge.

Bård Ludvig Thorheim, Stortingsrepresentant for Nordland og medlem i Energi- og miljøkomiteen. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen

–  Energisituasjonen er svært krevende, med høye strømpriser for både folk og bedrifter i Sør-Norge. Derfor må vi bruke den energien vi har på en smartere måte og vi må produsere mer fornybar energi. Vi har dårlig tid og trenger tiltak som virker nå, sier Bård Ludvig Thorheim, representant for Høyre i Energi- og miljøkomiteen.  

Thorheim viser til at Høyre i dag har fått gjennomslag for en kraftpakke som både vil sikre økt utbygging av solkraft i Norge, samt tiltak for energieffektivisering hos bedrifter og i vanlige folks hjem.  

– Jeg er glad Høyre har fått gjennomslag for konkret politikk som sørger for både energieffektivisering og mer energi. Igjen er regjeringen bakpå. Mange av forslagene på solkraft er relativt lavthengende frukter som regjeringen kunne fikset på egenhånd for lenge siden. Dette viser nok engang at Høyre og Stortinget tar ansvar, der regjeringen svikter, sier Thorheim. 

Høyre har fremmet flere konkrete forslag som på kort tid vil kunne gi effekt mer energieffektivisering, økt kraftproduksjon og lavere strømpriser, blant annet gjennom å sikre økt utbygging av solkraft.  

–  Solkraft er en rimelig og effektiv måte å skaffe mer energi på. Dessverre er regelverket fortsatt for tungvint, så jeg er veldig fornøyd med at vi får med oss flertallet i Stortinget for å fjerne barrierer i regelverket. En ordentlig satsing på solkraft kan vi gjøre allerede i dag, og byggingen vil kunne skje på allerede utbygde områder, slik som tak og parkeringsplasser og gi resultater innen kort tid, sier Thorheim. 

Dette får Høyre gjennomslag for, i korte trekk:

Bedre energieffektivisering for husholdninger og bedrifter 

  • Høyre vil styrke Husbankens arbeid med energitiltak for lavinntektshusholdninger som kan benyttes til installasjon av varmepumpe, etterisolering av bygg og andre relevante ENØK-tiltak.  
  • Enova skal gis et tilleggsmandat om energieffektivisering for bedrifter og husholdninger, som sikrer støtte til moden teknologi. Dette gjør at raske reduksjoner i strømforbruket blir en sentral oppgave for Enova, for eksempel gjennom støtte til varmepumper, etterisolering av deler av bygningskroppen, utskiftning av vinduer, batterier, bergvarme og lignende. Strømstøtte for nærvarmeanlegg skal også vurderes. 
  • I dag kan husholdninger kun få støtte oppgradering av hele bygget, der alt må tas samtidig. Dette skal nå endres slik at husholdninger også kan få støtte til oppgraderinger av deler av bygningen. I tillegg skal Enovas løsning for utbetaling til forbrukere endres. I dag får man kun utbetalt støtten etter at arbeidet er utført, mens flertallet på stortinget nå vil at Enova skal kunne utbetalt støtten samtidig som arbeidet utføres. Man skal også kunne søke om energioppgradering gebyrfritt.

    Et krafttak for solkraft
  • Det skal gjennomføres en kartlegging av potensialet for solenergiproduksjon på eksisterende infrastruktur, der man ser på hvor solparker kan etableres uten vesentlige naturinngrep, som for eksempel på parkeringsplasser, i industriområder, hustak og lignende. 
  • I dag må man i mange tilfeller søke kommunen om å få lov til å bygge solceller på taket. Dette kan det nå bli slutt på for solceller på et vanlig hus og gjøre det lettere for folk å redusere strømregningen sin. 
  • For større anlegg, skal det også vurderes om de kan være større før de må søke konsesjon, slik at flere kan bygge ut på egnede steder som næringsbygg eller låvetak. Det skal også gjøres lettere for å dele strøm i nabolag mellom bygg. Dette kan gjøre større utbygninger lønnsomme, for eksempel på varelagre og parkeringsplasser, og bidra til mer fornybar kraft og billigere strømpriser.