Høyre vil gi bedriftene mer strømstøtte

Høyre vil gi bedriftene 800 millioner mer i strømstøtte enn det regjeringen og Sosialistisk Venstreparti er enige om.

Med Høyres forslag vil flere bedrifter få strømstøtte, og de får dekket en større andel av regningen.

– Høyres mål var å finne en bedre ordning for bedriftene for å gi flere støtte, og dekke en større del av regningen. Det har vi klart, sier en fornøyd Tina Bru, finanspolitisk talsperson i Høyre.

Med Høyres forslag vil flere bedrifter få støtte, og de får dekket en større andel av regningen.

–Jeg vet at mange bedrifter hadde et håp om ordningen skulle bli bedre. Vi har invitert regjeringen til et forlik sammen med Høyre for å få det til, men de valgte heller å forhandle med SV. Jeg forstår godt at mange bedrifter er skuffet over å ikke bli hørt, sier finanspolitisk talsperson Tina Bru.

Putins krig gir høye strømpriser

Putins blodige angrepskrig i Ukraina hvor han bruker energi som et middel har sendt strømprisene til himmels i Europa. Mange, særlig små og mellomstore bedrifter, rammes hardt av de høye strømprisene. Dette er bedrifter uten store konsern i ryggen. Fra folk som har satset sparepengene sine til familieeide bedrifter i distriktene. 99 prosent av bedriftene i Norge er små og mellomstore.

– Strømkrisen rammet akkurat da næringslivet begynte å komme seg etter pandemien. Flere av disse bedriftene hadde nettopp kommet ut av stengte dører og permitteringer på grunn av korona. Det var nå de skulle ta igjen det tapte, sier Astrup.

– Når Putins krig herjer i Ukraina og sender energiprisene til himmels skulle jeg ønske regjeringen hadde vært tidligere på banen med hjelp til bedriftene og vært mer interessert i å samarbeide med flere partier på Stortinget, avslutter Bru.

Høyre vil ber også regjeringen om å vurdere om ordningen fungerer slik den skal og om det er behov for lignende ordninger neste år og komme tilbake til Stortinget før juleferien med dette.  

Høyres forslag:

  • Øke potten med 800 millioner kroner. 400 millioner kroner til å senke kravet om strømintensitet fra 3 prosent til 2,5 prosent, og 400 millioner kroner inn i det regjeringen har kalt for trinn 1 i sitt opplegg, slik at mer av strømregningen dekkes.
  • Ber regjeringen senest innen desember vurdere om ordningen fungerer etter hensikten og om det er behov for lignende ordninger neste år og komme tilbake til Stortinget før juleferien med dette.
  • Påpeker også at det er utfordringer for bedrifter som bruker naturgass og ber regjeringen vurdere situasjonen for disse og komme tilbake til Stortinget på egnet måte.