Klimafasiten etter Erna er klar: Utslippene gikk ned ni prosent  

Torsdag ble fasiten fra SSB klar: Med Erna som statsminister gikk utslippene ned nesten fire ganger så mye som de gjorde under Stoltenberg.

– Det vi trenger nå er konkrete tiltak som kutter utslipp. Det hjelper ikke å sette seg enda høyere mål, når politikken som føres ikke når de målene vi hadde fra før, sier klimapolitisk talsperson i Høyre, Nikolai Astrup. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen, Høyre.

Norge og resten av verden står overfor en enorm omstilling: Utslippene skal mer enn halveres innen 2030 og samfunnet skal være nettonull i 2050.

Støre-regjeringen overtok et Norge hvor de fleste pilene pekte i riktig retning. Dessverre har det ikke skjedd mye på klimafeltet siden oktober 2021, utenom flere store ord og løfter. Regjeringen har nå økt Norges klimamål fra 50-55 prosent, til 55 prosent.

– Det vi trenger nå er konkrete tiltak som kutter utslipp. Det hjelper ikke å sette seg enda høyere mål, når politikken som føres ikke når de målene vi hadde fra før. Så langt har regjeringen levert fint lite i klimapolitikken, sier Nikolai Astrup, klimapolitisk talsperson i Høyre.  

Utslipp til luft: Kilde SSB
Utslipp til luft. Kilde: SSB. Grafikk: Høyre.

Klimakrisen er her nå 

Et av Høyres viktigste prinsipper er at vi skal overlate kloden i bedre stand enn da vi overtok den. Det er et stort ansvar, og et ansvar vi tar på alvor. Utslippene i Norge gikk ned med Erna Solberg som statsminister, og i dag har vi de laveste utslippene siden 1992. Dette til tross for at vi har blitt en million flere mennesker og at den norske økonomien har mer enn doblet seg i vekst. Men vi er langt fra ferdige, og det haster hvis vi skal nå klimamålene for 2030.

– Klimakrisen er her nå. Konsekvensene er tørke, ekstremvær og liv som går tapt. Vi har ikke tid til dårlige utredede skatteforslag som stikker kjepper i hjulene. Alle deler av samfunnet må omstilles fra fossilt til fornybart. Da må vi ha en regjering som spiller på lag med industrien og næringslivet, og som bidrar til å få fart på det grønne skiftet, sier Astrup. 

Astrup viser til at det grønne skiftet krever store mengder ny fornybar energi, og at regjeringen over natten foreslo å øke skattene for fornybarnæringen med 30 milliarder kroner.  

– De foreslåtte skatteendringene har så langt bidratt til at nye kraftprosjekter for flere titalls milliarder kroner er lagt på is. Vindkraftbransjen melder om at vindkraftverk som allerede er bygget kan gå konkurs, og at langsiktige kraftavtaler med industrien dermed kan ryke. I tillegg er store havvindprosjekter skjøvet ut i tid, og de som skal investere i disse prosjektene har mistet tillit til Norge som et forutsigbart sted å satse.  

Dette gjorde Høyre i regjering for å kutte utslipp:

Økte Norges klimamål fra 40 prosent til 50-55 prosent og la frem en forpliktende klimaplan.  
Klimaplanen var et historisk taktskifte i norsk klimapolitikk, og for første gang fikk Norge i 2020 sitt første utslippsbudsjett som setter tak på hvor mye klimagasser vi kan slippe ut. 

Innførte et grønt skatteskifte med en gradvis opptrapping av CO2-avgiften til 2000 kroner per tonn CO2 i 2030.  
Økningen vil gjøre det dyrere å slippe ut CO2 og mer lønnsomt å kutte utslipp.  

La til rette for verdens raskeste omstilling av transportsektoren.  
Takket være en kombinasjon av avgifts- og bruksfordeler er Norge verdensledende når det gjelder antall elbiler sammenlignet med folketall: to av tre nye personbiler er elbiler.     

Doblet bevilgningen til Enova.  
Enova er statens verktøy for å investere i klima- og energiteknologi. Forslaget til bevilgning var i 2022 på 3,4 milliarder, i tillegg fikk Enova 2 milliarder til å få fart på det grønne skiftet under koronakrisen i 2020.   

Satset på grønn skipsfart. 
Utslippene fra skipsfarten er svært høye. Derfor er det nå 70 nullutslippsferjer på vei inn i det norske transportnettet og det satses på grønne hurtigbåter.   

Opprettet Nysnø Klimainvesteringer AS 
Det statlige investeringsselskapet er et selskap som skal investere i selskaper som jobber med grønn teknologi.   

Lanserte den største industrisatsningen i Norges historie 
“Langskip” er et helhetlig prosjekt for å fange, frakte og lagre karbon.