Økt barnetrygd gir barnefamilier mer å rutte med 

Barnetrygden er en sentral årsak til at færre familier levde i lavinntekt i 2021, viser tall fra SSB. Selv om Norge er et av verdens beste land å bo og vokse opp i, vet vi at mange barnefamilier sliter økonomisk.

Tage Pettersen
Tage Pettersen (H) er krystallklar på at barnetrygden må økes. I sitt alternative budsjett foreslo Høyre å øke barnetrygden med 3000 kroner for å gi barnefamilier mer å rutte med, forklarer Pettersen. Han er nestleder i Stortingets familie- og kulturkomite. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen, Høyre

Høyre vil ha et samfunn med små forskjeller, høy tillit mellom folk og muligheter for alle.  Selv om Norge er et av verdens beste land å bo og vokse opp i, vet vi at mange barnefamilier sliter økonomisk. Andelen barn i familier med vedvarende lavinntekt har økt jevnt over flere år og var på sitt høyeste i 2018.  

– Skal vi på kort sikt gjøre noe med barnefattigdommen, må barnetrygden økes. Høyre foreslo derfor i vårt alternative budsjett en kraftig økning i barnetrygden med 3000 kroner for barn 0-18 år. I tillegg foreslo vi å gi skattelettelser til nordmenn med lave og moderate inntekter sier storingsrepresentant Tage Pettersen. 

Etter 2018 har andelen barnefamilier med lavinntekt gradvis falt. Nye tall fra SSBs viser at andelen gikk ned med nesten ett prosentpoeng fra 2020 til 2021. Nå er den nesten tilbake på 2013-nivå. Da Høyre satt i regjering økte vi barnetrygden for de minste barna. Ifølge SSB kan økt barnetrygd for barn under 6 år ha bidratt til at andelen små barn som lever i lavinntektsfamilier har nå blitt mindre. 

– Vi ser at trenden har snudd og det er veldig positivt. Likevel vet vi at de med minst fra før rammes hardest. Det er tøffe tider og mange vil sannsynligvis fortsette å ha det tøft i tiden som kommer. Ved økt barnetrygd gir vi barnefamilier mer å rutte med i tøffe tider, sier Pettersen. 

Vi må hjelpe flere ut i jobb

Den største forskjellen går mellom de som har en jobb å gå til, og de som ikke har det. Den beste måten å løfte mennesker ut av fattigdom på er ved å hjelpe dem ut i jobb. Derfor vil Høyre hjelpe flere ut i jobb med flere tiltaksplasser og ved å sørge for at det alltid skal lønne seg å jobbe. 

– I tiden som kommer vil lite gjøre en stor forskjell, på både godt og vondt. Høyre foreslo derfor i vårt alternative budsjett å bevilge penger til 1 000 nye tiltaksplasser, for å hjelpe folk ut i arbeid. For enkeltmenneske betyr det mye å få den jobben de trenger for å løfte sin egen inntekt og oppleve den gleden og verdigheten en jobb faktisk gir, sier Pettersen.  

Rimeligere barnehageplass og integrering

De aller fleste barn gleder seg til å begynne i barnehagen. Ikke bare er det gøy og moro, men også viktig for barnets utvikling. Likevel ser vi at barnehagen er en stor utgift for mange. Barnehagen bør bli rimeligere for dem som trenger det mest. Høyre foreslo derfor å senke grensen for hva man maksimalt må betale av samlet inntekt for barnehageplass fra 6 til 5 prosent.  

– Dette vil gi om lag 51 000 barn rett på rimeligere barnehageplass. Alle barn har glede av å gå i barnehage, men det er aller viktigst for familier med lav inntekt og få ressurser. Vi har også gitt flere barn mulighet til å delta på fritidsaktiviteter gjennom fritidskortet og ved å styrke ordningen som tilby ulike aktiviteter som blant annet sommerferier og utlån av sportsutstyr, sier Pettersen.  

For å redusere fattigdom må vi se nærmere på årsaken. 85 prosent av veksten i antall barn som lever i familier med vedvarende lavinntekt siden 2006 har skjedd blant familier med innvandrerbakgrunn. Derfor mener Høyre det er viktig å inkludere innvandrere i små og store samfunn, og for å hjelpe dem inn i arbeidslivet. Derfor gjennomførte vi en helhetlig integreringsreform for å heve kvaliteten på introduksjonsprogrammet og sikre at flere får formell kvalifisering. Dette er viktig for å sikre at flere får en varig tilknytning til arbeidslivet.   

– Høyre vil ha et samfunn med små forskjeller, høy tillit mellom folk og muligheter for alle.  Vi vil styrkte muligheten for tidlig innsats for barn allerede fra barnehagen slik at små problemer ikke skal vokse seg store og sikre at flere familier har en fast inntekt. Tiltak som kan bidra til å gjøre folks hverdag litt enklere i en krevende tid, avslutter Tage Pettersen.