Høyre vil utrede Norges behov for kjernekraft

Høyre vil utrede hvilke forutsetninger og behov Norge har for kjernekraft som del av energimiksen frem mot 2050.

Bård Ludvig Thorheim
Stortingsrepresentant for Nordland og medlem i Energi- og miljøkomiteen. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen

Stortingsrepresentant Bård Ludvig Thorheim sier at dette er ikke et ja til kjernekraft i Norge, men et signal om at partiet ikke lenger lukker igjen døren: 

– Det er viktig for meg å understreke at Høyre ikke sier ja til kjernekraft nå, men vi ønsker en grundig utredning om forutsetninger og behov for kjernekraft i Norge. Norge trenger mer kraft og kjernekraft bør ikke utelukkes, sier Thorheim.  

Høyre ønsker at Norge tar en aktiv rolle i den internasjonale forskningen og utviklingen av ny kjernekraftteknologi, deriblant knyttet til thorium.  

– Vi trenger mer kjernekraft i Europa for å nå klimamålene og Norge må bidra med mer forskning på ny kjernekraftteknologi. I et langt perspektiv må vi kunne vurdere alle kraftformer i Norge, også kjernekraft, sier Thorheim. 

Høyres landsmøte vedtok i 2022 at Norge skal ta en aktiv rolle i den internasjonale forskningen og utviklingen av ny kjernekraftteknologi, deriblant thorium. Og at vi vil utrede hvilke forutsetninger og behov Norge har for kjernekraft. 

– Nå følger vi opp vedtaket fra Høyres landsmøte. Det har vært litt ulike meninger i partiet om kjernekraft, men planen har alltid vært å fremme forslagene i Stortinget.  Det var naturlig å avvente Energikommisjonens rapport, og i et 2050-perspektiv burde muligheter innen kjernekraft vært bedre drøftet. 

Mer kunnskap 
Også Høyre-leder Erna Solberg, er tydelig på at forslaget som fremmes ikke er et ja til kjernekraft, men et ja til mer kunnskap. 

– Jeg tok selv initiativ til at dette forslaget fremmes i Stortinget nå. Det er viktig at stortingsgruppen følger opp det Høyres landsmøte har vedtatt. Dette er ikke et ja til kjernekraft i Norge, men et ja til å hente inn mer kunnskap rundt forutsetninger og behov. Mer kunnskap er sjelden feil, sier Solberg.  

Hun understreker at en av de viktigste innvendingene mot kjernekraft er at det vil ta veldig lang tid å bygge ut. Utfordringen nå er å raskt realisere store mengder ny fornybar kraftproduksjon.  

– Uten store mengder fornybar kraft vil vi gå glipp av industrietableringer, få høye strømpriser og i verste fall vil husholdninger og næringsliv miste tilgang på kraft. Derfor lansert vi i Høyre nylig tolv konkrete forslag som vil øke kraftproduksjonen frem mot 2030. Det handler om både vind, sol, vann, energieffektivisering og mer nett. Dette er det som vil hjelpe oss raskest, sier Solberg.