Sandra Bruflot (31) innstilt til Høyres ledelse

Sandra Bruflot fra Hole i Buskerud er innstilt til Høyres arbeidsutvalg som ny leder av Høyres kvinneforum. Høyres øvrige ledelse innstilles gjenvalgt.

Portrettbilde av Sandra Bruflot
Sandra Bruflot fra Hole i Buskerud er innstilt til Høyres arbeidsutvalg som ny leder av Høyres kvinneforum. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen

Sandra Bruflot er tidligere leder av Unge Høyre, er stortingsrepresentant fra Buskerud og er medlem av helse- og omsorgskomitéen.  

–Sandra er tross sin unge alder en erfaren rikspolitiker allerede. Hun var en solid Unge Høyre-leder, har markert seg på Stortinget og da særlig i forbindelse med sitt arbeid med rusreformen. Hun har også lagt ned en stor innsats som nestleder i Høyres kvinneforum de siste årene. I dette nye vervet skal hun egentlig fylle to roller: Hun skal bygge Høyres kvinneforum videre, og hun skal i Høyres arbeidsutvalg være en viktig bidragsyter i de strategiske diskusjonene som angår hele partiet. Det er en enstemmig valgkomite som mener Sandra er den best egnede til begge deler, sier valgkomiteens leder Harald Furre. 

Sandra, som er tilbake fra svangerskapspermisjon 16. februar etter å ha vært i fødselspermisjon med sitt tredje barn, gleder seg: 

–Jeg er veldig takknemlig for tilliten fra valgkomiteen, og så er det opp til landsmøtet å bestemme. Jeg har lyst til å bygge organisasjon og utvikle politikk som gjør at flere kvinner synes Høyre har de beste løsningene. Vi må gjøre det lettere for småbarnsfamiliene, satse på kvinnehelse og ha en troverdig plan for å halvere klimagassutslippene frem mot 2030, blant annet. Det har jeg veldig lyst til å bidra til, sier Sandra Bruflot. 

Gjenvalg på resten av Høyre-ledelsen 

Både Arbeidsutvalgets og Sentralstyrets medlemmer er innstilt gjenvalgt av Høyres valgkomité. 

–Erna, Henrik og Tina gjør en fantastisk jobb med å fronte Høyres politikk. Det arbeides godt med å gi nye svar på de store utfordringene Norge står overfor. Og partiledelsen har reist mye rundt i landet for å lytte på de utfordringene folk og næringsliv har. Derfor er jeg veldig glad for at partiledelsen ønsker gjenvalg og at forholdene ligger til rette for at vi igjen kan gå til valg i 2025 med Erna som Høyres statsministerkandidat, sier Harald Furre.  

Fakta om innstillingen til Høyres arbeidsvalg 

Høyres arbeidsutvalg er partiets ledelse og møtes annenhver uke.  

 • Leder: Erna Solberg, Hordaland GJENVALG 
 • Første nestleder: Henrik Asheim, Akershus, GJENVALG 
 • Andre nestleder: Tina Bru, Rogaland, GJENVALG 
 • Medlem: Helge Orten, Møre og Romsdal GJENVALG 
 • Medlem: Anne Berit Figenschau, Troms, GJENVALG 
 • Leder Høyres kvinneforum: Sandra Bruflot, Buskerud NY 

Også Unge Høyres leder Ola Svenneby er medlem av arbeidsutvalget. I tillegg møter Høyres parlamentariske nestledere Trond Helleland og Jan Tore Sanner, samt generalsekretær Tom Erlend Skaug. Det er Høyres landsmøte 26. mars som bestemmer hvem som skal utgjøre partiets øverste ledelse.   

Fakta om Høyres sentralstyre 

Sentralstyret er Høyres øverste organ mellom landsmøtene. Samtlige av de sittende medlemmene innstilles gjenvalgt:  

 • Steinar J. Olsen, Agder, GJENVALG 
 • Jon Gunnar Pedersen, Vestfold, GJENVALG 
 • Hanne Haatuft, Buskerud, GJENVALG 
 • Håvard Øvregård, Oslo, GJENVALG 
 • Aase Marthe Horrigmo, Agder, GJENVALG 
 • Shahzad Rana, Oslo, GJENVALG 

Sentralstyret består av medlemmene av Høyres arbeidsutvalg, alle Høyres fylkesledere, seks direktevalgte medlemmer, Høyres studenters leder, Senior Høyres leder og Høyres samepolitiske utvalgs leder. 

Fakta om Sandra Bruflot 

Sandra Bruflot (født 31. desember 1991) er en norsk politiker (H). Hun har vært innvalgt på Stortinget fra Buskerud siden 2021. Hun var leder i Unge Høyre fra juni 2018 til oktober 2020, etter å ha fungert i vervet siden januar 2018.  

Hun var leder i Lier Unge Høyre 2010–2011, leder i Buskerud Unge Høyre 2012–2014 og 1. nestleder i Unge Høyres sentralstyre 2014–2018.  Bruflot var medlem av Lier kommunestyre og planutvalg 2011–2015 og medlem av Høyres likestillingspolitiske utvalg fra 2014.  

Sandra Bruflot er trebarnsmamma og er medlem av helse- og omsorgskomitéen på Stortinget. Bruflot har studert profesjonsstudiet som grunnskolelærer ved Høgskolen i Oslo og Akershus/Oslomet.