Enighet på Stortinget om Ukraina-pakke

Et bredt flertall på Stortinget er enige om å gi Ukraina 15 milliarder kroner årlig i fem år.

Ukrainian child girl in embroidered shirt vyshyvanka with yellow and blue flag of Ukraine in field.
Norges hjelpepakke til Ukraina varer over fem år: – Ukraina trenger forutsigbarhet på hva de skal gjøre. De skal vite at vi står sammen med dem i årene som kommer, sier Høyres leder Erna Solberg.

– Det er viktig at vi som er Ukrainas venner stiller opp. Det er også viktig at vi stiller opp på lang sikt. Derfor var det enkelt for oss å si ja takk til invitasjonen fra regjeringen om å kunne være med på dette programmet, sier Høyres leder Erna Solberg.  

Krigen i Ukraina har snart pågått i ett år. Russlands angrep mot Ukraina 24. februar 2022 er en svart dag i Europas historie.  

– Ett år hvor vi har sett umenneskelige lidelser. Hvor vi har sett bilder som vi ikke trodde vi kom til å se på Europas grunn igjen etter andre verdenskrig. Aldri har det vært viktigere at vi står sammen. Vi kjemper for felles verdier. Vi kjemper for frihet og demokrati. Og vi kjemper sammen, sier Solberg.  

Støtte til gjenoppbygging av Ukraina

Hjelpepakken fra Norge til Ukraina varer over fem år. Dermed forplikter avtalen en norsk regjering, også etter neste valg.  

– Ukraina trenger forutsigbarhet på hva de skal gjøre. De skal vite at vi står sammen med dem i årene som kommer, sier Solberg. 

Høyre har også støttet at fem milliarder i år skal gå til utviklingsland som er indirekte rammet av krigen. Økte priser på energi og gjødsel har medført økt sult, mer fattigdom og nød flere steder i verden. I årene fremover vil denne støtten derimot måtte kommer gjennom det etablerte bistandsbudsjettet.  

Krigen i Ukraina pågår for fullt. Det er derfor viktig at støtten er langsiktig og forpliktende. For Høyre har det også vært viktig at den er fleksibel nok til å møte skiftende behov i Ukraina, og at støtten kanaliseres gjennom internasjonalt etablerte kanaler for å være effektiv. I år fordeles den direkte støtten til Ukraina med 7,5 milliarder til sivil bistand og 7,5 milliarder til militær støtte. 

– Og så er vårt helt grunnleggende håp at dette ikke bare skal være støtte til å bekjempe Russland, overfallet og krigen som pågår, men at det også skal bli til støtte til gjenoppbygging. At det i løpet av disse årene går fra at dette er et program for å gi militær- og humanitær hjelp i en krigssituasjon, til å gi hjelp som skal bygge et fritt Ukraina fremover. Derfor er det viktig at vi har langsiktighet, avslutter Solberg.  

Den delen av pakken som går til Ukraina var støttet av alle partier på Stortinget unntatt Rødt. Bidraget for matsikkerhet og bistand til land som er indirekte rammet av krigen fikk heller ikke støtte fra FrP.  

Fakta om det flerårige norske Nansen-programmet for Ukraina

 • 75 milliarder kroner over fem år for perioden 2023 til 2027, dvs. 15 milliarder årlig, samt en ettårig ekstrabevilgning i 2023 på 5 milliarder kroner til utviklingsland som er særlig rammet av krigens globale virkninger. 
 • Nansen-programmet for Ukraina inkluderer militær støtte, nødhjelp, bidrag til å opprettholde sivil infrastruktur og kritiske samfunnsfunksjoner, samt bidrag til gjenoppbygging av det ukrainske samfunnet når det er mulig. Midlene kan også brukes til sivil støtte for å avhjelpe krigens konsekvenser for Moldova. 
 • I 2023 går 7,5 milliarder kroner til sivil støtte og 7,5 milliarder kroner til militær støtte i Ukraina. 
 • Situasjonen i Ukraina vil kunne endre seg over tid. Fordelingen mellom sivil og militær støtte de neste årene besluttes i det enkelte budsjettår. Det skal være fleksibilitet til å gjøre justeringer innenfor budsjettåret. 
 • Norsk militær støtte skal hjelpe Ukraina til å forsvare seg militært. Militær støtte inkluderer donasjon av materiell fra det norske forsvaret, donasjon av materiell anskaffet gjennom internasjonalt samarbeid og mekanismer, donasjon av materiell anskaffet direkte fra industrien og trening og opplæring av ukrainsk personell. 
 • Det skal i utforming av programmet gjøres et tydelig skille mellom militær og sivil støtte. 
 • Den sivile støtten skal i utgangspunktet gis som innskudd, ikke lån. 
 • Den sivile støtten skal være ubunden, og uten krav til kjøp av norske varer og tjenester. 
 • De humanitære prinsippene skal ligge til grunn for all humanitær innsats. 
 • Humanitær innsats skal i hovedsak kanaliseres gjennom etablerte organisasjoner med dokumentert leveringsevne, god kapasitet og gode kontrollsystemer. 
 • God koordinering med ukrainske myndigheter og internasjonale partnere om innretningen av støtten vil være viktig, for å sikre at midlene brukes i tråd med ukrainernes behov. 
 • Støtten skal bygge opp under demokratiske institusjoner, rettsstaten og et sterkt sivilsamfunn i Ukraina.