Ellen Inga O. Hætta er død

Vi mottok i dag den triste beskjeden om at Ellen Inga O. Hætta har gått bort. Ellen Inga satte dype spor etter seg i norsk og samisk politikk og samfunnsliv.

Høyres partileder Erna Solberg og Ellen Inga Hætta. Ellen Inga har satt dype spor etter seg i norsk og samisk politikk og samfunnsliv.

Ellen Inga var utdannet lærer og tilbrakte store deler av sitt yrkesliv i skolen. Hun var lærer, sosiallærer og rektor i barne- og ungdomsskolen i Kautokeino fra 1973-1987. Senere ble hun direktør i Samisk utdanningsråd, avdelingsdirektør ved Sametinget og reindriftssjef i Norge fra 2001-2010. I 2011 ble hun rektor ved Samisk videregående skole og reindriftsskole i Kautokeino, en jobb hun hadde til hun gikk av med pensjon i 2021. Ellen Inga hadde et sterkt engasjement for skolen og var opptatt av viktigheten av god kompetanse. Hun var også en sterk pådriver for ny Samisk videregående skole og reindriftsskole og Det Samiske Nasjonalteateret Beaivváš, og gledet seg over at det nå realiseres.

Også Ellen Ingas politiske engasjement startet tidlig. Hun ble første gang medlem av kommunestyret i Kautokeino i 1983. I 1988 ble hun Kautokeinos første og foreløpig eneste kvinnelige ordfører. I 2004 ble Ellen Inga utnevnt til statssekretær for Erna Solberg i Kommunal- og regionaldepartementet. Hun har i en årrekke vært en drivkraft i det samepolitiske arbeidet i Høyre, og satt som leder av Høyres samepolitiske arbeidsutvalg frem til sin død. I den egenskapen møtte hun også i Høyres sentralstyre.

Ellen Inga Hætta ble i 2014 oppnevnt som medlem i NRKs styre. Hun har også vært medlem av Nordområdeutvalget og flere offentlige utvalg på utdanningsfeltet samt medlem av styret for Universitetet i Tromsø og styret for Helseregion Nord.

Ellen Inga Hætta var en klar og tydelig stemme i samfunnsdebatten på lokal- fylkes- og nasjonalt nivå. Hun hadde et sterkt og bredt engasjement, og hadde inntil det siste et langsiktig perspektiv på alt hun satte seg fore. 

Våre tanker går til Ellen Ingas nærmeste. Hun vil bli dypt savnet.