Høyre krever kraftsatsing på realfag

Høyre la i dag frem sitt forslag til en realfagsstrategi i Stortinget. Høyre mener regjeringen må ta inn over seg at manglende satsing på realfag kan bremse det grønne skiftet og svekke norsk beredskap. 

Erna Solberg og Jan Tore Sanner besøker klasse 10B på Vollebekk skole i forbindelse med Høyres ungdomsskolereform.

– Realfagene er avgjørende for grønn omstilling og økonomisk vekst. Bedrifter som er avhengige av teknologi og IKT, trenger ansatte med realfaglig kompetanse for å utvikle nye produkter og tjenester. Derfor vil Høyre få på plass en målrettet politisk satsing på realfag – en realfagsstrategi, sier partileder i Høyre, Erna Solberg.  

Høyre mener regjeringen gjør for lite for å bedre situasjonen. 

– Når akademia og norsk næringsliv sammen slår alarm, er det verdt å lytte.  Kunnskapsministeren må legge bort reverseringsiveren og komme med tiltak for å styrke realfagene i skolen, sier utdanningspolitisk talsperson Jan Tore Sanner. 

Tallene peker i feil retning 
– Interessen for realfag synker blant elevene. Siden 2017 er det en nedgående trend i antall unge som velger realfag. Mange elever mister interessen for realfagene i overgangen til ungdomsskolen. Det kan føre til at de velger bort realfaglig utdanning og karriere senere i livet. Det burde også bekymre regjeringen, sier Sanner. 

Den internasjonale TIMMS-undersøkelsen som måler elevers kompetanse i matematikk og naturfag viser at norske 5. klassinger er relativt sett flinke i matematikk og naturfag. De er blant de beste i Europa på matematikk og på likt nivå med jevnaldrende svensker. Norske 8. klassinger derimot scorer dårligere i både matematikk og naturfag enn land vi sammenligner oss med, og hadde dårligere resultat i 2019 enn 2015. Nedgangen tilsvarer et halvt års læring. 

– Skoleforskere peker på at det kan skyldes at norsk ungdom har vesentlig mindre naturfag på ungdomsskolen enn elever i andre nordiske land, og for svak fordypning i realfag hos lærerne. Dette gir norske elever et dårligere utgangspunkt, sier Sanner.  

I strategien vil Høyre ha inn en økning i antall naturfagstimer, en mer praktisk undervisning og skjerpede kompetansekrav for lærere. 

– Vi trenger flere naturfagstimer på ungdomstrinnet, slik at lærerne får mer tid til å gjøre undervisningen praktisk og variert. I tillegg må flere lærere får videreutdanning, slik at de både er faglig oppdatert og får verktøyene de trenger for å lage mer praktiske og varierte undervisningsopplegg, sier Solberg. 

Vi kan ikke importere oss vekk fra problemet 
Sanner viser til at kompetanse innen realfagene er avgjørende for at Norge skal kunne takle utfordringene samfunnet står overfor i dag og i fremtiden. Dette handler ikke bare om grønn omstilling, og helseutfordringer, men også sikkerhet og beredskap.  

– Vi kan ikke importere teknologer og kryptologer fra land vi ikke har sikkerhetspolitisk samarbeid med der stillingen krever sikkerhetsklarering. For å ivareta hensynet til beredskap og sikkerhet må vi utdanne flere egne eksperter og flere må velge IKT-utdannelse på høyt nivå i Norge, sier Sanner. 

I motsetning til forrige realfagsstrategi som varte i fire år, vil Høyre nå få på plass en tiårig strategi.  

– VI må få på plass en strategisk og langsiktig satsning som varer over tid. Vi må sette inn tiltak i barnehagen, skolen og opp til universitetene som inspirerer flere til å velge realfag. Da kan vi ikke flytte fokus hvert fjerde år. Vi må ha en langsiktig satsning som bidrar til flere drar i riktig retning, sier Sanner. 

Les Høyres forslag til en realfagsstrategi for å fremme utvikling av realfagskompetanse og rekruttering av realfagskandidater til utdanning og arbeidsliv her: