Vi må snakke om penger, damer

Seks av ti kvinner vil heller snakke om sin egen død enn penger, viser en ny undersøkelse. Samtidig er kvinner og menn langt fra økonomisk likestilt, i verdens mest likestilte land.

Sandra Bruflot smiler
– Kvinner og menns lønnsutvikling følger hverandre tett frem til vi får barn, så går pilene hver sin vei, sier stortingsrepresentant Sandra Bruflot. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen

Det er det internasjonale finanskonsernet Merill Lynch som har kartlagt at seks av ti kvinner ikke vil snakket om penger. Vi liker å si at Norge er et av verdens mest likestilte land, og det er vi nok, men vi har fremdeles en god vei å gå. Kvinner tjener mindre enn menn, vi har mindre formue enn menn, vi sparer mindre i aksjer og fond, vi blir sjeldnere gründere og toppsjefer i næringslivet. Snittlønnen for en mannlig heltidsansatt er 6000 kroner mer enn for en kvinnelig heltidsansatt. Noen vil kanskje si at kvinner ikke tar nok ansvar over egen økonomi, men er det hele sannheten?

«Motherhood penalty»

Kvinner og menns lønnsutvikling følger hverandre tett frem til vi får barn, så går pilene hver sin vei, og lønnsgapet begynner for alvor å vokse. Det er lett å tenke at i et land som Norge, med velferdsgoder som foreldrepermisjon, barnehage og SFO, blir ikke barn et hinder for lønnsutvikling eller karriere. Tallene viser veldig tydelig at den forestillingen er feil.

Når kvinner får barn, bremser lønnsutviklingen sammenlignet med menn i samme stilling. Ifølge SSB-statistikk om likestilling i Norge, har flere kvinner fullført høyere utdanning enn menn, samtidig er gapet mellom andel menn og kvinner i arbeidsstyrken på seks prosent. Av de 200 største selskapene i Norge, hadde bare 14 prosent kvinnelig toppleder. Samtidig viser også tall fra Nav at andelen mødre som tar eller planlegger å ta ulønnet permisjon, økte fra 18 prosent i 2008 til 49 prosent i 2021.

Er det egentlig et problem?

Det er mange ting som kan verdsettes høyere enn penger. Enten det er fritid, mer tid med barn, en jobb man trives bedre med eller andre ting. Likevel kommer vi ikke unna at penger også er makt. Det er fint å ha ekstra penger til å gjøre noe man synes er gøy. Det er bra å ha en buffer hvis vaskemaskina ryker. Men mye viktigere er det at penger gir frihet og uavhengighet. Muligheten til å flytte fra personen du bor sammen med, uten at pengemangel gjør at du blir tvunget til å bli. Muligheten til å gjøre endringer i livet ditt, men samtidig være trygg på at du ikke blir stående på bar bakke. Et godt liv når du blir pensjonist. Og, selv om andre ting kan være viktigere enn penger, er det ingen grunn til at kvinner skal godta at de ikke er økonomisk likestilt menn. Mange kan tenke at det ikke er så rart at man taper lønnsmessig på å få barn, men fedrene har ikke det samme økonomiske tapet. I en velferdsstat som Norge må vi kunne legge til rette for at vi blir mer, ikke mindre, økonomisk likestilt. Vi burde ikke måtte velge mellom familie og karriere. Om vi skal få til en endring i samfunnet må kvinner begynne å prate om penger, lønn og økonomisk sikkerhet.  

Økonomisk vold

Juridisk rådgivning for kvinner (JURK) opplever en økning av kvinner som utsettes for økonomisk vold. Økonomisk vold er når noen hindrer deg i å råde over egen økonomi. Vedkommende kan for eksempel nektes adgang til sin egen eller en felles bankkonto, eller forhindres i å ha en inntekt og dermed presses til å måtte be om penger. Dessverre er det som oftest kvinner som opplever økonomisk vold, og tallet er økende. Vi må hjelpe kvinner til å heve stemmen, og til å få hjelp.  Når “ingen” snakker om økonomi, snakker vi heller ikke om hva som er normalt og ikke, og hva man kan forvente av et samboerskap. Om det er slik at kvinner ikke ønsker å snakke om økonomi, eller opplever økonomisk ubalanse i ekteskap eller samboerskap, vil vi ikke få et mer likestilt samfunn.

Vi gjør en fantastisk innsats internasjonalt for å bedre jenter og kvinners rettigheter. Norge jobber for likestilling og kvinners rettigheter på internasjonale møter, i menneskerettighetsforum og i Sikkerhetsrådet. Vi må likevel ikke glemme at vi har en jobb å gjøre her hjemme også.

Gratulerer med dagen!