Erna Solberg: – Vi vet at det er mulig å skape et bedre Norge

– La det ikke herske tvil om hvor Norge hører hjemme i denne alvorlige situasjonen: Det er blant verdens demokratiske land som står skulder ved skulder mot ufrihet og diktatur, sier Solberg.  

Bilde av Erna
Erna Solbergs tale til Høyres landsmøte handlet om krigen i Ukraina, norsk økonomi og arbeidskraft, næringsutvikling, eldreomsorg, klima, skole med mer. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen, Høyre

– Som i fjor samles vi samtidig som situasjonen i vår verdensdel er alvorlig. Russlands ulovlige krig mot Ukraina har pågått i over ett år. I løpet av det året, har Russland blitt presset ut av store områder i Ukraina. Fra Kyiv, fra Kharkiv og fra Kherson. Det er gledelig. Det er ukrainsk mot og tapperhet som har gjort det mulig å drive okkupasjonshæren tilbake. 

Det sa Høyres leder Erna Solberg da hun åpnet Høyres landsmøte 2023. Ukraina skal vite at de fortsatt har Norge i ryggen og at de kommer til å ha det så lenge det er nødvendig.

– Norge må stille opp for Ukraina så lenge som nødvendig, og Høyre skal være en garantist for det.  

Norges sikkerhet er trygt forankret i NATO

Sverige og Finland er på vei inn i det demokratiske fellesskapet som NATO er. – Selv deler av den ytre venstresiden, som i alle år har kjempet mot norsk NATO-medlemskap, har kommet på bedre tanker. Om enn motvillig og med noen akrobatiske begrunnelser, sa Solberg.  

Høyre vil sikre Norges trygghet, ivareta norske interesser internasjonalt og samarbeide med andre land om å løse grenseoverskridende utfordringer.  

Det er likevel noe som mangler for Norges del, mener Solberg. Stadig flere beslutninger for Europas fremtid fattes i EU.  

– EU har spilt en viktig rolle for Ukraina det siste året. Når krigen er over, vil USA igjen se mot Asia. Da blir EUs rolle enda viktigere og vi har satt oss selv på gangen. Samtidig blir også vår avhengighet av EU bare større og større. 

– Norges plass i Europa er ved bordet, slo Solberg fast.  

Arbeidskraft til alle er jobb nummer én 

Om vi fortsatt skal ha gode helsetjenester i fremtiden, en god eldreomsorg, gode skoler og verdiskaping over hele landet må vi bruke arbeidskraften vi har mer effektivt, slippe flere inn i arbeidsmarkedet og slippe alle gode krefter til. Det er fortsatt mange i vårt samfunn som kunne tenke seg å jobbe, eller som ønsker å jobbe mer. Det viktigste vi kan gjøre for å løfte velferden i Norge de neste tiårene, vil være å bruke arbeidskraften vi har mer effektivt. 

– Arbeid til alle er jobb nummer én. Det var en gang et velkjent slagord. Hvis vi fortsatt skal ha gode helsetjenester i fremtiden. God eldreomsorg, gode skoler, og verdiskaping over hele landet. Da må vi kanskje skrive om dette slagordet litt: Arbeidskraft til alle er jobb nummer én, sa Solberg. 

– Der Høyre styrer skal det rett og slett være godt å bli gammel

I dag er det om lag 240 000 mennesker over 80 år i Norge. Om litt over 30 år, vil det antallet ha økt til om lag 720 000.  Høyre vil derfor opprettholde tilskuddet til bygging av flere omsorgsplasser. Høyre vil også ta initiativ til et pakkeforløp for demens. Vi er ikke forberedt på økningen som kommer. I 2050 kan det være 240 000 mennesker med demens i Norge. 

– En Høyre-styrt kommune skal ha en god og verdig eldreomsorg. Vår reform, «Leve hele livet», var en god start på dette arbeidet og mange kommuner er godt i gang. Den tar tak i de områdene hvor det oftest svikter: Måltider, aktivitet og fellesskap, sammenheng i tjenestene og helsehjelp. Og så hentet vi inspirasjon fra de kommunene som får dette til på en god måte. 

Heldigvis er det mange suksesshistorier fra norsk eldreomsorg, men det er mye vi må ta tak i. Solberg fremhevet at vi fremover må satse på flere ulike boalternativer, styrke kompetansen til de ansatte, og lage gode systemer for diagnose og oppfølging som er helhetlig og forutsigbart. Når Høyre styrer, skal systemet være til for pasienten og ikke motsatt.  

– Høyre går til valg på et mer aldersvennlig samfunn. Det handler om mye mer enn omsorg. Vi må støtte opp om initiativer for å bekjempe ensomhet blant eldre. Flere som ønsker det må få muligheten til å stå lenger i jobb, enten på heltid eller i mer fleksible ordninger tilpasset den enkelte, sa Solberg. 

De langsiktige løsningene finner vi innen fornybar energi 

Norge har aldri vært, og kommer aldri til å bli, billigst. Norges konkurransefortrinn har vært forutsigbarhet, kunnskap og kompetanse. Høyre vil styrke disse viktige fortrinnene, ikke svekke dem. Derfor vil vi fjerne den ekstra arbeidsgiveravgiften på høykompetent arbeidskraft. Vi må ta klimapolitikken på alvor.  

Høyre har derfor foreslått 12 punkter for økt kraftproduksjon i Norge: Smartere solkraftløsninger, Raskere konsesjonsbehandling, kortere saksbehandlingstider, mer energieffektivisering, oppgradering av vannkraftverk, flere småkraftverk, bruke nettet smartere og realisere havvindprosjekter. 

– Høyre vi ha tilbake den forutsigbarheten Norge tidligere var kjent for. Mange investorer sier nå at de ikke lenger har tillit til norske rammebetingelser. Det gjelder både norske investorer, som sier de heller vil investere i våre naboland. Dette er kritisk. Hvis vi skal klare den grønne omstillingen trenger vi store investeringer i landet vårt, sier Erna Solberg.  

Et bedre Norge er mulig 

I talen snakket Solberg om at det er mye som har gått bra i Norge de siste årene, ikke minst i skolepolitikken. Men hun understreket at vi må slippe til alle gode løsninger for å skape et enda bedre Norge fremover. Enten det handler om at enda flere skal fullføre videregående opplæring, å gjøre det mer lønnsomt å investere i norske arbeidsplasser, behandle mennesker som sliter med rus eller psykisk helse, eller det handler om å gjenvinne tilliten til norske rammebetingelser. 

– Et bedre Norge er et Norge som gir muligheter for alle. Det er det Høyre skal gå til valg på, avsluttet Solberg. 

Erna Solbergs tale til Høyres landsmøte handlet om krigen i Ukraina, arbeidskraft, næringsutvikling, eldreomsorg, klima, skole med mer. Du kan lese hele talen her (PDF) 

Her kan du se hele talen.