Høyre har klare forventninger til Forsvarskommisjonen

3. mai legger Forsvarskommisjonen frem sine råd og veivalg for å trygge Norge fremover.

Hårek Elvenes fra talerstolen
Høyres stortingsrepresentant Hårek Elvenes, her avbildet under Høyres landsmøte 2023.
Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen

– Tre tiår etter forrige forsvarskommisjon befinner vi oss i den mest alvorlige sikkerhetspolitiske situasjonen siden andre verdenskrig. Kommisjonens rapport blir startskuddet for forsvarsdebatten frem mot den nye Langtidsplanen for forsvarssektoren som skal vedtas av Stortinget neste år, sier forsvarspolitisk talsperson Hårek Elvenes.

Høyre har hentet inn en rekke innspill fra fagmiljøer i forsvarssektoren. Her er noe av det vi mener er viktigst:

  • En forpliktende plan for å nå toprosentmålet og en vesentlig økning av forsvarsbudsjettet  
  • Økt satsing på personell, logistikk og forsyninger for å øke Forsvarets operative evne og utholdenhet
  • Styrke Forsvarets utholdenhet gjennom økt bruk av reservister
  • Norskekysten må beskyttes bedre. Den er blitt viktigere sikkerhetspolitisk for våre allierte, men også for Russland
  • Forsterke luftvernet. Russland har gjennomført systematiske angrep på infrastruktur og sivilbefolkningen i Ukraina. Det sier noe om hva Norge kan bli utsatt for og må kunne beskytte seg mot
  • Tettere samarbeid med Sverige og Finland. Felles anskaffelser, trening, operasjoner, alliert mottak, – og mulig også felles utdannelse av militære personell

Her kan du lese hele rapporten fra Høyre: