Å stille krav til at elever møter opp, er å bry seg

Etter at Solberg-regjeringen innførte fraværsgrensen har fraværet gått ned med 27 prosent. Samtidig viste sluttevalueringen fra FAFO at elevene lærte mer og var mer til stede. Nå fullfører rekordmange elever videregående skole.

Bekymret for at fraværsgrensen skrotes: – Med dette fortsetter Arbeiderpartiet å reversere en skolepolitikk som har fått fraværet ned, og som bidrar til at flere fullfører. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen/Høyre.

Likevel har Arbeiderpartiets landsmøte vedtatt at fraværsgrensen skal skrotes. Med dette fortsetter Arbeiderpartiet å reversere en skolepolitikk som har fått fraværet ned, og som bidrar til at flere fullfører. Det bekymrer meg.

Under koronapandemien fikk vi ufrivillig testet ut kombinasjonen av en videregående skole uten fraværsgrense og uten eksamen. Resultatet ble en skole med tomme klasserom og rektorer som ropte varsku. Fraværsgrensen har fungert altfor bra til at vi kan gå tilbake dit.

Det viktigste for Høyre er at elever som sliter og er mye borte fra skolen blir fanget opp, og får hjelp.

Norsk skole må styrke fraværsoppfølgingen på alle nivåer. Høyre vil stille krav om at skolen har fraværsoppfølging fra dag én, fra første klasse. Ikke fordi elever som er mye borte skal straffes, men fordi vi må fange opp utfordringer tidlig, og sette inn tiltak som virker. Fravær er en av de viktigste indikatorene på om elevene trives på skolen og lærer det de skal. Jeg er derfor glad for at Høyre nå får gjennomslag for dette i ny opplæringslov.

Å stille krav til at elever møter opp, er å bry seg om elevene. Fraværsgrensen er selvsagt ikke det eneste tiltaket for å hjelpe elevene. Den var aldri ment som eneste løsning. Særlig de sårbare elevene må hjelpes med andre verktøy enn fraværsgrensen. Men et bevisst forhold til fravær gjør at skolen tidligere ser elever med høyt fravær. Å bygge et sterkere lag rundt elevene som trenger det mest, er en av de viktigste prioriteringene for å lykkes.

Heldigvis har fraværsgrensen gjort det lettere å fange opp elever som sliter. Nå bruker skolehelsetjenesten og rådgiverne mer tid på disse elevene

Når AUF jubler over at fraværsgrensen skal skrotes, glemmer de at det er elevene som taper. En skole uten fraværsgrense er en skole med høyere fravær og mindre læring.