Historisk svakt parlamentarisk grunnlag for endringer i lakseskatten

Saken viser at regjeringspartienes skatteforslag hverken har støtte i næringen eller store deler av Stortinget.

Helge Orten i gangen på Stortinget.
– Vi kan ikke støtte regjeringens forslag, sier Høyres finanspolitisk talsperson, Helge Orten.
Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen.

Finanskomiteen avga i dag innstillingen om Grunnrenteskatt på havbruk med et svært svakt parlamentarisk grunnlag for de omfattende endringene som nå innføres.

– Hele denne prosessen har vært rotete fra begynnelse til slutt og det er synd regjeringen ikke ønsket et bredt forlik slik Høyre la opp til. Vi kan ikke støtte regjeringens forslag og foreslår sammen med Frp at hele saken sendes tilbake til regjeringen. Vi ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med endringer i havbruksskatten som er mer moderat, konkurransedyktig og som vi gi et mer bærekraftig skattenivå. Det betyr at de alternativene som fremkom i høringen må utredes nærmere, sier finanspolitisk talsmann Helge Orten.

Regjeringspartiene må ta ansvar

Høyre vil i likhet med næringen bidra til rammevilkår som sikrer kapital til en bærekraftig vekst og videre utvikling for å sikre en konkurransedyktig havbruksnæring for fremtiden. 

– At regjeringspartiene søker støtte hos SV og Rødt som foreslår en ytterligere skatteøkning sammenlignet med regjerings forslag, viser mangel på forståelse for forutsigbarhet for næringen.

– Regjeringspartiene må ta ansvar for at forsøket på et forlik havarerte, og at regjeringens skatteregimet står historisk svakt. De må selv stå ansvarlig for den politiske risikoen som nå er skapt og konsekvensene det vil ha for jobbskaping i havbruket og leverandørindustrien langs kysten, sier næringspolitisk talsperson Linda Hofstad Helleland.

– Nå kan vi konstatere at regjeringen ikke har hørt på næringens advarsler, men innfører et skatteregimet som vil være en effektivt brems for utviklingen i en av den viktigste distriktsnæringen vi har. Norsk havbruk er verdensledende, gir landet store eksportinntekter og tilfører lokalsamfunn langs hele kysten kapital, aktivitet og arbeidsplasser. Dette blir nå satt i spill, sier Olve Grotle, fiskeripolitisk talsperson i Høyre.