Høyre vil styrke kontrollen med utenlandske oppkjøp og investeringer

Fordekte oppkjøp og investeringer utgjør en stor trussel mot norske sikkerhetsinteresser.

Sveinung i dress, skjorte og slips
Høyres Sveinung Stensland vil styrke kontrollen med utenlandske oppkjøp og investeringer.

Tirsdag gikk justiskomiteen inn for flere endringer i sikkerhetsloven som vil styrke kontrollen med utenlandske oppkjøp og investeringer. Endringene ble sendt på høring av Høyre i regjering i 2021.

– Selv om de enkelte investeringene kanskje ikke er skadelig i seg selv, kan summen utgjøre en trussel mot den nasjonale kontrollen over viktige samfunnsfunksjoner. Dette er en trussel som har blitt større, og som de hemmelige tjenestene og Forsvarskommisjonen er tydelige på at vi må agere mot, sier Høyres justispolitiske talsperson Sveinung Stensland.

Bakteppet for endringene er økt bevissthet rundt måten utenlandske investeringer og ulike former for økonomisk virkemiddelbruk kan brukes til å true nasjonal sikkerhet. Forslaget innebærer at flere virksomheter blir underlagt sikkerhetsloven, at reglene om meldeplikt ved transaksjoner skjerpes og at sikkerhetslovens virkeområde tydeliggjøres.

Høyre er kritisk til regjeringens fremdrift

Selv om Høyre støtter endringene, er Stensland kritisk til både regjeringens fremdrift og at forslaget er nedskalert sammenlignet med forslaget Høyre sendte på høring i 2021.

– Det regjeringen har klart å levere på halvannet år er kun en nedskalert versjon av et lovforslag vår regjering sendte på høring. Det er grunn til å stille spørsmål ved om de har forstått alvoret. Hvis Mehl hadde brukt litt mindre tid på reverseringer, kunne hun kanskje levd opp til de høye standardene hun selv hadde til regjeringen da hun var i opposisjon, sier Stensland.

– Forslaget vi sendte på høring i 2021 inneholdt flere forslag regjeringen har skrinlagt eller utsatt å ta stilling til. For eksempel ønsket vi å styrke koblingene mellom eksportkontrollregelverket og sikkerhetsloven, slik at forsøk på oppkjøp av virksomheter hvor man har blitt nektet eksport av visse varer, teknologier og tjenester. Vi ønsket også bedre kontroll med eiendommer av sikkerhetsmessig betydning, fortsetter Stensland.

I innstillingen fra justiskomiteen kritiserer Høyre, Venstre og Fremskrittspartiet regjeringen for lang tidsbruk og for ikke å ha forstått alvoret i hvilken trussel fordekte investeringer, oppkjøp og andre former for sikkerhetstruende økonomisk aktivitet utgjør for nasjonale sikkerhetsinteresser.

– I opposisjon var Emilie Enger Mehl høylytt og utålmodig, og beskyldte vår regjering for å ha et naivt forhold til utenlandsk oppkjøp som en trussel mot sikkerhet og beredskap. Nå har Mehl hatt ansvaret for sektoren i ett og halvt år, og det har enda ikke kommet noe av substans, avslutter Stensland.