Høyre lover å holde summen av skatter, avgifter og gebyrer nede  

Ett av Høyres viktigste valgløfter denne valgkampen er at summen av kommunale skatter, avgifter og gebyrer skal holdes nede.

Erna Solberg og Stavanger Høyre
Høyres viktigste løfte for privatøkonomien til innbyggerne knyttet til kommunevalget: Summen av eiendomsskatt, kommunale avgifter og gebyrer skal holdes nede der Høyre får ordfører. Her er Erna Solberg og Tina Bru på morgenaksjon med Stavanger Høyre.

Mange føler stor usikkerhet rundt sin egen økonomi eller for sine nærmeste. Høyre skal gi folk større økonomisk trygghet i hverdagen slik at du sitter igjen med mer 
i lommeboken. 

– Når det meste blir dyrere og renten øker, er det vår jobb som politikere å prioritere bedre slik at ikke folk og familier må plukke opp regningen gjennom økte skatter og avgifter, sier Høyres leder Erna Solberg. 

Også bo- og levekostnadene i mange kommuner har økt kraftig de siste årene. Vi lover derfor at Høyre-kommuner etter valget skal prioritere godt og effektivisere den kommunale driften. 

– I de kommunene der Høyre får ordføreren, vil tiden hvor politikerne økte regningene dine for å få sine egne budsjetter til å gå opp være forbi. Målet vårt er å gi folk og barnefamilier lavere regninger å tenke på slik at de selv kan prioritere hva de vil bruke sine penger på, fortsetter Solberg.  

Avgifter og skatter skal ikke over på innbyggerne

Fra 2010 til 2020 har bokostnadene som myndighetene og politikerne bestemmer over økt med 43 prosent, og de kommunale avgiftene har økt 30 prosent mer enn prisveksten i perioden 2016 til 2022. Blå kommuner har klart lavest eiendomsskatt, mens skatten er høyere i kommuner som styres av rødgrønne politikere.  

– Vi ser at eiendomsskatten er høyere i kommuner som styres av rødgrønne politikere sammenlignet med kommuner som styres av Høyre. Eiendomsskatt er kanskje en av de tydeligste skillelinjene mellom høyre- og venstresiden i høstens valg, sier Solberg. 

– Privatøkonomi er et viktig tema rundt kjøkkenbordet og er en viktig sak for Høyre. Vi skal bidra til at folk får beholde mer av egne penger, avslutter Solberg.  

Visste du at…

  • I snitt hentet en kommune inn 14 411 kroner i kommunale avgifter fra en husholdning med bolig på 120 kvm i 2022. Til sammenligning var det i 2016 11 603 kroner og i 2019 12 728 kroner. De siste årene har veksten i kommunale avgifter vært høyere enn prisveksten.
  • Fra 2010 til 2020 har bokostnadene som myndighetene og politikerne bestemmer over økt med 43 prosent
  • Husholdningene har i snitt fått 18 000 kroner mindre å rutte med i 2022, sammenlignet med 2021, viser tall fra SSB. Utgiftene har isolert sett økt med 27 000 kroner.
  • Av 79 kommuner som har besvart KS’ undersøkelse om vann og avløp, oppgir samtlige at gebyrene planlegges økt neste år. 40 prosent varsler økte avgifter på mer enn 20 prosent neste år og 60 prosent planlegger for en økning på mellom 10 og 20 prosent.
  • Samtlige 20 kommuner som henter inn mest eiendomsskatt styres av andre partier enn Høyre og Fremskrittspartiet. 
  • Blå kommuner har klart lavest eiendomsskatt. Vi har vist før at vi reduserer eiendomsskatt, fjerner eiendomsskatt eller unngår å innføre det. Ap har til sammenligning brutt skatteløfter i flere storbyer og økt eiendomsskatten på folks hjem kraftig.