La lærere bestemme leksene 

Høyre har gjennomgått Arbeiderpartiets partiprogrammer i årets valg og nesten hvert tiende lokallag går til valg på at politikerne skal innføre eller vurdere forbud mot bruk av lekser.

Jan Tore Sanner besøker den leksebevisste skolen Lofsrud. Her møter han lærerne Frank Owusu, Tonje Berg for å lære mer om hvordan lekser. Foto: André Almås Christiansen

Lekser brukes aktivt og godt av mange skoler, gir mengdetrening og læring, og er et viktig verktøy i lærerens verktøykasse.  

– Arbeiderpartiet snakker om å vise tillit til lærerne, men det er tydelig at de egentlig mener at deres egne lokalpolitikere vet best. Det vitner om en mistillit til lærernes rolle og faglig kompetanse i valg av pedagogiske verktøy, sier skolepolitisk talsperson i Høyre, Jan Tore Sanner.   

I regjering sørget Høyre for nesten 5 000 flere kvalifisere lærere i skolen, gjorde lærerutdanningen om til en masterutdanning og sikret rekordmange lærere videreutdanning. Lærernes høye kompetanse må verdsettes og gis rom for å løfte elevene på best mulig måte.  

– Kvalifiserte lærere fortjener metodefrihet, ikke detaljstyring. 

– Kvalifiserte lærere fortjener metodefrihet, ikke detaljstyring. Høyre er like sterkt imot å pålegge lærere å gi lekser, som vi er å ta fra dem muligheten til å gi lekser. Arbeiderpartiet hindret i vår at vi fikk lovfestet at det kun skal være skolene og lærerne som skal bestemme bruk av lekser eller ikke. Nå ser vi at mange av deres kommunepolitikere ønsker benytte seg av denne åpningen i loven til å overstyre lærerne, sier Sanner.  

I Moss har Arbeiderpartiet fått sterk kritikk fra lærere og lærerorganisasjonene for å innføre lekseforbud høsten 2022 uten en god forankring med skolene, lærerne, elevene og foreldrene. Nå vil Arbeiderpartiet gjenta oppskriften i en rekke nye kommuner. 

– Lærernes mulighet i Moss til å gi lekser ble fjernet uten at lærere eller foreldre ble hørt skikkelig. Etter årets valg kan hele 65 000 elever få politisk påtvunget lekseforbud hvis Arbeiderpartiet vinner valget, og jeg er bekymret for at dette går ut over både læring og utvikling hos elevene, sier Sanner.   

La lærere være lærere politikere bør holde seg til å være politikere

Jan Tore Sanner tok turen til Lofsrud skole for å snakke med lærerne om bruk av lekser:

– Vi tenker jo at fagfolk må bestemme dette. Vi er ikke så for at politikerne skal styre innholdet i skolen. Det er vi lærere som sitter med kompetanse, det er vi som vet hva som virker i vår skole, sier lærer på Lofsrud skole Tonje Berg og kollega Frank Owusu til VG.

– Lekser kan oppleves frustrerende for både barn og voksne, men en god og bevisst leksebruk som den vi ser hos Lofsrud ungdomsskole, gir både repetisjon, læring og viktig utvikling av selvstendighet og ansvar hos elevene, fortsetter Sanner. 

Høyre ønsker en skole med muligheter for alle, der alle barn lærer seg å lese, skrive og regne skikkelig. Det er for eksempel stor forskjell på elevenes leseferdigheter når de starter på skolen og leselyst og –ferdigheter har sunket de siste årene blant ungdommen. For å lykkes med å heve elevenes leseferdigheter vil Høyre at lærerne skal få flere, ikke færre verktøy i verktøykassen sin. 

– Eksempler på dårlig bruk av pedagogiske verktøy, som det også finnes, må ikke friste oss til å trekke opp tilfeldige forbud av den politiske hatten i kommunestyrer eller stortingssal. Dette handler om å la lærere være lærere, og at politikere bør holde seg til å være politikere, avslutter Sanner.