Høyre lanserer plan for kunstig intelligens   

Høyre lanserer nærmere 40 tiltak for kunstig intelligens (KI). Tiltakene skal bidra til at KI brukes på en trygg og verdifull måte. 

Linda Hofstad Helleland og Erna Solberg.
Tidligere digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland og partileder Erna Solberg legger frem ny plan for kunstig intelligens.

Tidlig i november arrangerte Storbritannia et globalt toppmøte om kunstig intelligens. Verken Norge eller andre nordiske land var invitert. Nå tar tidligere digitaliseringsminister, Linda Hofstad Helleland, til ordet for et eget nordisk toppmøte om KI, og lanserer samtidig Høyres plan for kunstig intelligens. 

– Norge og resten av de nordiske landene har felles interesser og utfordringer når det gjelder teknologiutvikling som kunstig intelligens og bruken av det i samfunnet. Vi må holde følge med det internasjonale KI-toget. Derfor mener vi regjeringen må ta initiativ til et nordisk toppmøte om kunstig intelligens som samler nordiske myndigheter, teknologiselskap og akademia, sier Linda Hofstad Helleland. 

Høyre lanserer i dag en plan for kunstig intelligens (KI) – en plan som inneholder nærmere 40 enkelttiltak. Tiltakene skal bidra til at KI brukes på en trygg og verdifull måte. 

– Norge kan lykkes med kunstig intelligens, men da holder det ikke å kun sette rammer, vi må også gripe muligheter. Derfor presenterer vi Høyres løsninger for å få til det i dag, sier Linda Hofstad Helleland. 

Nasjonale KI-retningslinjer i skolen 

KI-debatten har rast det siste året, og i skolen har det spesielt vært utfordringer. I dag kan skoler velge å benytte seg av KI på ulike måter, da det er opp til den enkelte skole og den enkelte lærer.  

– På noen skoler er det tatt med som en del av undervisningen, på andre steder kan det være forbudt og ikke brukes i det hele tatt. Det er en utfordring at det ikke finnes noen nasjonale retningslinjer for bruk av KI i undervisningen. Derfor vil Høyre nå gå inn for et nasjonale retningslinjer regelverk, sier Linda Hofstad Helleland. 

Hun sier Høyre vil sikre tydelige retningslinjer som åpner for læringsgevinster og fokus på kritisk tenking.  

– Konkret kan det være å bruke det til uformell mellomevaluering av elevene selv, eller bygge forståelse ved å stille spørsmål og undersøke hva systemet svarer som er rett og galt. Samtidig er det viktig å understreke KI i skolen verken skal eller kan erstatte den fysiske lærerens plass i klasserommet, men muliggjør hyppigere og mer individuelle tilbakemeldinger, sier Hofstad Helleland.  

 
Noen av tiltakene Høyres ønsker å innføre:

 • Opprette et råd for kunstig intelligens, som rådgir i prinsipielle spørsmål om teknologien og veileder om ansvarlig bruk, etter modell av Bioteknologirådet. Organet kan på sikt utvikles til et algoritmetilsyn. 
 • Gjennomføre en digital lovvask, med særlig fokus på åpenhet og innsyn, rettssikkerhet, personvern og forbrukerrettigheter. 
 • Nasjonale retningslinjer for kunstig intelligens i skolen, som sikrer konstruktiv og kritisk bruk av kunstig intelligens med fokus på læringsgevinster, samtidig som det er tydelige rammer for når teknologien kan brukes og ikke. 
 • NOU om generativ KIs virkning på kunst, kultur og mediefeltet, for å kartlegge behovet for lovendringer på området. 
 • Effektivt implementering av EUs AI Act, og sikre at forberedelsene starter allerede nå. 

Etablere et KI-råd 

Høyre mener kunstig intelligens utfordrer samfunnet på nye måter, og partiet mener det er avgjørende at menneskene setter rammen for teknologien, ikke omvendt. Hofstad Helleland mener derfor at krevende etiske spørsmål og veiledning om ansvarlig bruk bør på plass allerede nå.  

– Høyre ønsker å etablere et uavhengig organ, inspirert av Bioteknologirådet, for å gi råd om prinsipielle spørsmål knyttet til KI. Rådet skal løfte etiske debatter, veilede om ansvarlig bruk og på sikt kunne fungere som et algoritmetilsyn, avslutter Hofstad Helleland. 

Digital lovvask  

Med ny teknologi blir dagens lovverk fort utdatert. Høyre mener derfor at det trengs en revidering av lovverket slik at det er oppdatert i møte med teknologi som KI. 

– Vi mener det er avgjørende med en digital lovvask. Det betyr at vi vil kartlegge hvilke eksisterende lov- og regelverk som er godt egnede rammeverk for teknologi som kunstig intelligens, og hvor det utarbeides helt nye lover der det er mangler, forteller, Hofstad Helleland.  

Hun sier at lovvasken særlig bør ha fokus på åpenhet og innsyn, rettssikkerhet, personvern og forbrukerrettigheter. 

Les hele Høyres plan for kunstig intelligens her:  

Om arbeidet:

Høyres plan for kunstig intelligens er et resultat av omfattende innspill fra Høyres ekspertutvalg for kunstig intelligens og høringer med en rekke samfunnsaktører.  Utvalget har bestått av uavhengige fageksperter som i utgangspunktet ikke har noen partitilknytning til Høyre. Enkelte medlemmer har allikevel en partitilknytning. 

 • Paul Chaffey (utvalgsleder), studioleder i Halogen og tidligere statssekretær 
 • Inga Strümke, førsteamanuensis på NTNU, forsker på KI og partikkelfysikk og styremedlem i Norsk råd for digital etikk 
 • Torgeir Waterhouse, partner og grunnlegger av Otte og tidligere direktør i IKT-Norge 
 • Silvija Seres, CEO og grunnlegger av Lørn.Tech og teknologiinvestor 
 • Shahzad Rana, styrerådgiver i Digital Norway og tidligere teknologidirektør i Microsoft Norge 
 • Cecilie Hellestveit, forsker på krig- og folkerett 
 • Georg Riekeles, direktør i European Policy Centre 
 • Kirsti Kierulf, administrerende direktør i Norsk Kommunalteknisk Forening 
 • Bård Standal, direktør i Fornybar Norge 
 • Sebastian Næss Langaas, daglig leder i Cruit 
 • Dag Håkon Myrdal, seniorrådgiver, leder for digitalisering i Aker Solutions Subsea AS 
 • Jørn Haukøy, general manager i CODE11 
 • Kai Røer, CEO og grunnlegger i Praxis Security Labs 
 • Linda Hofstad Helleland (stortingsrepresentant), tidligere distrikts- og digitaliseringsminister 
 • Bård Ludvig Thorheim (stortingsrepresentant) 
 • Anne Kristine Linnestad (stortingsrepresentant) 
 • Margret Hagerup (stortingsrepresentant)