Bli med på å utvikle Høyres nye landbrukspolitikk!

Denne våren stakes Høyres nye landbrukspolitikk ut, og vi vil gjerne ha deg med i arbeidet.

Lene Westgaard-Halle
Høyres landbrukspolitiske talsperson, Lene Westgaard-Halle

Den nåværende regjeringens landbrukspolitikk bygger på 1950-tallets behov og løser ingen av de store utfordringene landbruket står overfor. Norge trenger en ny landbrukspolitikk tilpasset nye forbruksmønster, samfunnets behov og som legger til rette for et mer mangfoldig og bærekraftig landbruk.

Derfor har Høyre nedsatt en arbeidsgruppe ledet av landbrukspolitisk talsperson, Lene Westgaard-Halle, med mål om å utvikle og presentere en fremtidsrettet, innovativ og moderne landbrukspolitikk som Høyre kan forvalte i regjering fra 2025, og som sier noe om hvordan landbruket med Høyres grep kan se ut i 2040. Arbeidet skal være klart før sommeren 2024.

Blant temaene som berøres er overføringene til landbruket, innretning på disse, herunder jordbruksoppgjøret. Hvordan norsk landbrukspolitikk kan bidra til å ruste norsk landbruk for fremtiden, blant annet knyttet til økonomi, teknologi, klima og miljø, endrede forbrukermønstre og innovasjon. Samt hvilken rolle landbruket har for bevaring av kulturlandskap, beredskapfunksjoner, reiseliv og lokalmat.

Gruppen skal først og fremst ha en rådgivende og utviklende rolle i arbeidet, og bidra i politikkutviklingsarbeidet som gjøres både i næringsfraksjonen og i programkomiteen. Utover vinteren og våren vil gruppen reise rundt og besøke flere landbruksaktører og arrangere høringer og møter for å få innspill til arbeidet.

Samtidig ønsker vi innspill fra hele partiorganisasjonen, og planlegger derfor en egen høring i partiet, hvor vi håper at flest mulig vil delta.

Gruppen består av Lene Westgaard-Halle, Jon Gunnar Pedersen, Oluf Ulseth, Margret Hagerup, Tore Vamraak, Christine Killi, Hans Aasnes og Ann Elin Harnes.