Solid medlemsvekst i hele landet

– Det har noe å si hvem som styrer lokalsamfunnet ditt, sier Høyres generalsekretær Tom Erlend Skaug.

Ernabussen på tur på vestlandet.
Det er 99 år siden Høyre sist var landets største parti i et valg. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen.

Fra 2022 til 2023 har Høyres medlemstall økt med 1 862 nye medlemmer. Partiet kan også glede seg over en medlemsvekst i alle landets fylker.

Kommer fra hele landet

– Jeg synes det er veldig gøy at så mange ønsker å være medlem av Høyre, og spesielt gledelig at medlemsveksten kommer i hele landet, sier Høyres generalsekretær Tom Erlend Skaug.

Totalt hadde partiet ved årsskiftet 31 577 betalende medlemmer. Det er en økning på 6,3 prosent fra året før.

De to siste årene har medlemsveksten vært på hele 13,3 prosent på landsbasis. Det er en økning på 3 712 medlemmer. Sterkest medlemsvekst var det i Nordland, Troms og Finnmark og Møre og Romsdal.

I Nordland og Møre og Romsdal har medlemstallet økt med hele 24 prosent de siste to årene, og med 20 prosent i Troms og Finnmark.

Landets største parti

Det er 99 år siden Høyre sist var landets største parti i et valg. Med en oppslutning i høstens valg på hele 25,9 prosent har Høyre endelig blitt det største partiet i et valg igjen.

– Det har noe å si hvem som styrer lokalsamfunnet ditt. Med hele 107 ordførere, 8 fylkesordførere og 66 prosent av Norges befolkning i en kommune med Høyre-ordfører, har vi fått en stor mulighet til å prioritere å gi muligheter for alle, sier Skaug.

Han understreker at det også medfølger et stort ansvar å være landets største parti.

– Innbyggerne i Høyre-styrte kommuner skal merke at vi prioriterer folks privatøkonomi og en skole der barna trives og lærer å lese, skrive og regne. Sammen med 107 ordførere og nesten 2000 folkevalgte i kommuner og fylker skal vi nå legge grunnlaget for ny valgseier både i stortingsvalget i 2025 og kommunevalget i 2027, forteller Skaug.