Æresrelatert vold må stanses

– Nok er nok, sier Høyres innvandringspolitiske talsperson Mari Holm Lønseth.

Høyres stortingsrepresentant Mari Holm Lønseth på talerstolen.
– Dette har fått pågå i halvmørket altfor lenge, og det er mange deler av samfunnet som har sviktet samtidig, sier Høyres stortingsrepresentant Mari Holm Lønseth.

Gjennom serien Ære har NRK avslørt betydelig svikt i norske myndigheters makt i møte med æreskulturen. De siste ti årene er 6000 saker meldt inn til Kompetanseteamet for negativ sosial kontroll og æresrelatert vold.

Grove voldshandlinger

Høyre ber nå regjeringen om full gransking av æresrelatert vold, og ber regjeringen sette ned en offentlig æreskriminalitetskommisjon med mandat til å gjennomgå straffesaker med æresrelaterte motiver . 

Ofrene for æresrelatert kriminalitet skal vite at vi er på deres side. Nok er nok. Høyre vil be regjeringen om full gransking, sier Høyres Mari Holm Lønseth som nå krever handling fra regjeringen. 

Høyre mener utvalget blant annet må utarbeide anbefalinger som kan bidra til at fremtidige tilfeller forebygges og forhindres.

Vi må gjøre mer for å knuse det brutale kontrollregimet mange, særlig kvinner og barn med minoritetsbakgrunn, lever under i dag. Mange gjennomgår grove voldshandlinger som ikke hører hjemme i noe land, men som vi ikke kan være oss bekjent i et land som Norge, sier Holm Lønseth.

Alvorlig kriminalitet

Utvalget skal blant annet avdekke om, i hvilken grad og på hvilken måte det har forekommet svikt i det offentlige tjenesteapparatets håndtering av disse sakene. 

Dette har fått pågå i halvmørket altfor lenge, og det er mange deler av samfunnet som har sviktet samtidig. Dette er alvorlig kriminalitet som er en direkte konsekvens av dårlig integrering. Samtidig blir det for enkelt å si at innvandring er problemet. Mange har lite kjennskap til det norske samfunnet og mange kommer fra land hvor likestilling og barns rettigheter står svakt. Derfor må vi vite hvor skoen trykker for å få bukt med problemet, sier Holm Lønseth

Dette foreslår Høyre: 

  • Be regjeringen nedsette et offentlig æreskriminalitetskommisjon, med mandat til å gjennomgå straffesaker med æresrelaterte motiver.
  • Utvalget skal avdekke om, i hvilken grad og på hvilken måte det har forekommet svikt i det offentlige tjenesteapparats håndtering av disse sakene.
  • Utvalget skal gi anbefalinger som kan bidra til at fremtidige tilfeller forebygges og forhindres.

Utvalget skal styrke kunnskapsgrunnlaget om denne typen kriminalitet, ved å gjennomgå:

  • Sammenheng med innvandring, gjengkriminalitet og religiøs ekstremisme. 
  • Demografiske identitetsfaktorer som gjerningspersonens statsborgerskap, landbakgrunn, levekår, bosituasjon, religiøs tilknytning og tilknytning til arbeidslivet
  • Risikovurderinger knyttet til private reiser til enkeltland – også knyttet til barn som blir etterlatt i utlandet mot sin vilje. 
  • Informasjon fra relevante tjenester i Norge og andre land, særlig våre nordiske naboland
  • Øvrig relevant forskning i Norge og internasjonalt

Utvalget skal til levere en NOU som gir grunnlag for å utslette problemet.