RNB 2024: Norges husholdningsbudsjett på feil vei 

Regjeringen har lagt frem sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett. Høyre mener regjeringens budsjett ikke vil gjøre regningene våre lettere å betale i fremtiden. 

Høyres nestleder og finanspolitiske talsperson Tina Bru mener regjeringens reviderte budsjett fremstår som et ekstra statsbudsjett hvor pengene sitter løst. 

Vedum har igjen funnet milliarder av kroner som blant annet ble satt av til å hjelpe næringslivet under pandemien, og bruker pengene på permanente utgifter. I høst fant han 9 milliarder og nå har han funnet 8 milliarder til. For budsjettåret 2024 bruker regjeringen nesten 20 milliarder kroner som vi aldri kan bruke igjen. 

– Regjeringen baserer statsbudsjettet på flaks og engangsknep. I mange år har vi visst at handlingsrommet blir mindre og mindre. Nå har de innført en praksis hvor de regner med at det bare dukker opp penger som betaler regningen. Norges husholdningsbudsjett er på feil vei, sier Bru.  

Vi må legge grunnlaget for fremtidig velferd

I en stadig mer urolig verden er det ikke mye vi kan si med sikkerhet, men vi vet at de økonomiske forpliktelsene vi har i årene fremover øke. Da må vi enten ha mer penger inn i statsbudsjettet som kommer fra andre steder enn Oljefondet, eller vi kan gradvis gjøre tiltak over tid som tar ned den offentlige pengebruken. 

Alternativet er at vi lar det skure og gå, og at vi må gjøre store og ubehagelige kutt den dagen verdien av fondet faller. I beste fall sender vi en enorm regning til neste generasjon.  

– Vi er nødt til å ta grep i dag for å sikre morgendagens velferd. Stadig høyere pengebruk eller økte skatter er rett medisin for å skape større verdier. Regjeringens budsjetter bidrar ikke til å skape vekst og gjør det ikke enklere å betale regningene våre fremover. Skattene er fremdeles høye, den midlertidig økte arbeidsgiveravgiften beholdes på overtid og offentlig sektor vokser, sier Bru.  

Høyres prioriteringer

Revidert nasjonalbudsjett gir regjeringen muligheten til å justere pengebruken i år. Høyre mener regjeringens reviderte budsjett fremstår som et ekstra statsbudsjett hvor pengene sitter løst. 

Da regjeringen la frem sitt forslag til statsbudsjett i høst visste de at helsekøene var lange, de visste at politiet trengte flere folk og de visste at Forsvaret måtte styrkes. Likevel skjøv de bare regningen foran seg – og nå kommer den.  

– Derfor prioriterte Høyre allerede penger i høst til flere politifolk, tiltak for å få ned ventetiden i helsetjenesten, Forsvaret og å gi næringslivet rom til å investere mer gjennom å fjerne hele den midlertidig økte arbeidsgiveravgiften og senke formuesskatten på arbeidende kapital, sier Bru.