Høyre med gjennomslag i Stortinget for å slå hardere ned på lønnstyveri 

Mot regjeringspartienes stemmer fikk Høyre med seg stortingsflertallet på to forslag som vil sikre bedre hjelp for ofre for lønnstyveri. 

Stortingsrepresentant Aleksander Stokkebø varsler hardere kamp mot arbeidslivskriminalitet. Høyre har nå foreslått og fått gjennomslag for en rekke forslag i Stortinget for å slå hardere ned på lønnstyveri, og sikre at ofrene som rammes får den hjelpen de trenger.

– Jeg er veldig glad for at flertallet på Stortinget går inn for å styrke rettighetene til de som rammes av lønnstyveri. Samtidig er det svakt av et Arbeiderparti som har lovet å bli tøffere, men likevel stemmer mot. Nok en gang ser vi at de skjerper retorikken, men sover i politikken, sier stortingsrepresentant Aleksander Stokkebø i arbeids- og sosialkomiteen. 

Som en del av Høyres plan for å bekjempe arbeidslivskriminalitet, har Høyre fremmet en rekke forslag i Stortinget for å slå hardere ned på lønnstyveri, og sikre at ofrene som rammes får den hjelpen de trenger. 

Bakgrunnen er stadig mer omfattende arbeidslivskriminalitet i Norge, som er blitt både grovere mer profesjonalisert. I tillegg til rapporter som tyder på at lønnstyveri dessverre er blitt mer utbredt, har NRK gjengitt historiene til flere enkeltpersoner som ikke har fått utbetalt lønnen de har krav på. 

– Lønnstyveri frarøver mennesker noe av det mest grunnleggende i livet, inntekt og tryggheten for å kunne forsørge seg selv og familien. Det er grov kriminalitet hvor ofrene trenger bedre beskyttelse enn de har i dag, sier Stokkebø. 

Flertall for statlig lønnsinnkreving og bedre juridisk hjelp

Ett av forslagene Høyre har sikret flertall for tvinger regjeringen til å utrede hvordan staten kan overta lønnsinnkrevingen ved åpenbare tilfeller av lønnstyveri – med mål om innføring allerede i 2025. Det vil være langt vanskeligere for dem som utsetter noen for lønnstyveri å ha staten som motpart, enn å ha konflikten med den enkelte arbeidstaker. 

– Staten er en tøff kreditor, som utvilsomt vil skremme mange useriøse arbeidsgivere. Med statlig innkrevingsordning vil vi jevne ut det skjeve styrkeforholdet mellom kriminelle aktører og utsatte arbeidstakere. 

Høyre fikk også flertall for at regjeringen skal utredede hvordan den juridiske hjelpen til ofre for lønnstyveri kan styrkes, hvor ordningene med fri rettshjelp eller rettsråd er nevnt spesifikt. 

Her er forslagene Høyre fikk flertall for i Stortinget:

  • Stortinget ber regjeringen utrede hvordan staten kan overta inndrivingen ved de mer åpenbare tilfellene av lønnstyveri, og komme tilbake til Stortinget på egnet måte – med sikte på innføring i 2025.  
  • Stortinget ber regjeringen utrede hvordan den juridiske hjelpen til ofre for lønnstyveri kan styrkes, herunder om den bør innlemmes i ordningene med fri rettshjelp eller rettsråd, og komme tilbake til Stortinget innen statsbudsjettet for 2025.