Enighet på Stortinget om en langtidsplan for politiet

Denne uken ble det enighet på Stortinget om en langtidsplan for politiet, nytt politirolleutvalg og en handlingsplan for bekjempelse av økonomisk kriminalitet. Dette står et samlet Storting bak. 

Det skal være trygt å bo i Norge, og kriminalitet skal bekjempes. Høyre vil ha et moderne politi med god
bemanning og tilstedeværelse i hele landet, og som kan sette inn ressursene der det virkelig teller.

Høyre har tatt opp behovet for mer langsiktig planlegging flere ganger, og det er gledelig at både regjeringspartiene og resten av opposisjonen nå innser viktigheten av dette. Dette har Høyre jobbet for lenge. Regjeringen skal i statsbudsjettet for 2025 komme tilbake til hvordan dette skal gjøres.  

– Vi er glade for at man endelig skal satse på langtidsplanlegging for politiet og sette ned et nytt politirolleutvalg. Det trengs. Men politiet må også få verktøyene til å bekjempe kriminalitet, og gi dem flere muligheter. Vi har fremmet flere forslag om dette tidligere, sier Sveinung Stensland, justispolitisk talsperson i Høyre.

Å bekjempe og begrense omfanget av økonomisk kriminalitet er viktig både for den enkelte og for samfunnet og våre felles samfunnsverdier. Innholdet i meldingen viderefører arbeid som hadde høyt fokus også i regjeringen Solbergs tid. Lovforslaget om sivilrettsliginndragning ble f.eks. utredet i vår regjeringsperiode, men har ikke kommet til Stortinget før nå i denne meldingen.

– Vi trenger trygge gater i hele Norge, og dette er et viktig steg i den retning. Det gjenstår imidlertid mye, og vi håper at regjeringspartiene etter hvert tar alvoret innover seg og blir med og virkelig strammer til på kriminalitet, fortsetter Stensland.

Sveinung Stensland foran Stortinget
Sveinung Stensland, justispolitisk talsperson i Høyre. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen / Høyre

Noen av forslagene Høyre har fremmet:

  • Innføre omvendt voldsalarm for gjengkriminelle. 
  • Permanent områdebevæpning i utsatte områder av Oslo. 
  • Oppholdsforbud ved bruk av fotlenke. 
  • Etablere et landsdekkende institusjonstilbud for barn som har begått alvorlige eller gjentatte lovbrudd. 

Styrke samarbeidet mellom politi og kommune. Muliggjøre unntak fra taushetsplikten. 

  • Utvide politiets adgang til å pålegge mindreårige og deres foreldre eller foresatte å møte politiet til samtale for å forebygge lovbrudd. 
  • Utrede nødvendige lovendringsforslag for å innføre visitasjonssoner for våpenkontroll. 
  • Utrede handlingsrom for varetektsfengsling og fengselsstraff for lovbrytere under 18 år som domfelles for gjengrelatert kriminalitet. 
  • Gjøre det enklere for påtalemyndigheten å inndra verdier og fortjeneste fra kriminelle handlinger. 
  • Kraftig skjerpelse av straffenivået for ulovlig våpenbesittelse.