Arkivert artikkel

14 millioner kroner til skolebibliotekene

27 kommuner har fått penger til prosjekter som kan gi elevene økt leseglede og bedre leseferdigheter.

27 kommuner får penger til skolebibliotekene slik at de enten kan ansette flere ressurser eller satse på kompetanseutvikling. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen/GettyImages.

– Dette tilskuddet er en del av regjeringens satsing på tidlig innsats. Med disse pengene får skolebibliotekene anledning til enten å ansette flere ressurser eller satse på kompetanseutvikling, sier stortingsrepresentant Kent Gudmundsen.

I regjeringserklæringen har vi sagt at vi skal satse på bibliotekene, nå leverer vi. Regjeringen har bevilget 14 millioner kroner i statsbudsjettet for 2018 til lesestimulerende tiltak for barn og unge i skolebibliotek og folkebibliotek som benyttes som skolebibliotek.

– På biblioteket får elevene enkelt tilgang til ny kunnskap i litteratur og kultur. Bibliotekene er viktige for å styrke elevenes leselyst, leseferdigheter og ikke minst bidra til kunnskap om god kildekritikk. Det er viktig at alle elever mestrer lesing tidlig og lærer å skille mellom gode og dårlige kilder. Dette er grunnleggende ferdigheter alle trenger for å lykkes i utdanning, arbeids- og samfunnsliv, og bygger opp under demokratiet, fortsetter Gudmundsen.

Satsing over 4 år

Det var totalt 45 kommuner som søkte og 27 fikk midler. Dette er en del av en fireårig satsing på skole- og folkebibliotek. Det er Utdanningsdirektoratet som lyser ut midler og som beslutter hvilke prosjekter som får.

– Jeg vil oppfordre alle kommuner som ikke fikk i år, til å søke igjen neste år, avslutter Gudmundsen.

Disse kommunene får penger

Kommune Beløp
Austrheim 150 000
Berg 295 000
Fitjar 494 500

Førde

1 000 000
Gjerstad 350 000
Harstad 600 000
Hitra 680 000
120 000
Kristiansand 479 440
Lindesnes 728 000
Rindal 90 000
Ringsaker 1 200 000
Skedsmo 120 000
Sømna 182 000
Sør-Fron 435 000
Sørreisa 329 000
Tromsø 700 000
Trondheim 2 134 000
Trøgstad 257 000
Tønsberg 1 000 000
Verdal 730 000
Hamarøy 70 000
Lørenskog 600 000
Nes, Akershus 550 000
Sande 106 400
Sør-Odal 750 000
Øygarden 14 700