Arkivert artikkel

47 nye norske kommuner fra 1. januar

Etter nyttår vil hver tredje innbygger bo i en ny kommune. 119 kommuner har over lengre tid samarbeidet om hvordan de skal slå seg sammen og bli til sterkere og mer robuste kommuner. På samme tidspunkt blir antall fylker redusert til 11.

Målet med kommunereformen er at alle skal ha tilgang til gode tjenester uansett hvor du bor i landet. Foto: KMD

Hornindal og Volda blir «nye» Volda, Berg, Lenvik, Torsken og Tranøy blir til Senja, og listen over alle landets nye kommuner kan du lese her.

–Jeg er glad for at så mange kommuner har funnet et felles grunnlag for samarbeid. Slik kan de tilby sine innbyggere bedre tjenester og et bedre utgangspunkt for å møte fremtidens utfordringer, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

47 skritt i retning av et sterkere Norge

Målet med kommunereformen er at alle skal ha tilgang til gode tjenester uansett hvor du bor i landet. Det er utfordrende for små kommuner å tilby et godt barnevern, psykologtilbud, helsetjenester og gode betingelser for næringslivet. 47 nye kommuner er 47 skritt i retning av et enda sterkere Norge.

–Vi ønsker alle de 47 nye kommunene lykke til. Samtidig håper jeg også at andre kommuner setter seg ned etter nyttår og ser på hvordan det står til i barnevernet, på plankontoret og i skolene sine. Det kan være mulig å gjøre ting bedre, for eksempel gjennom en sammenslåing med nabokommunen, fortsetter Mæland.

Antall fylker reduseres til 11 – oppgavene løses nærmere innbyggerne

Det nye året innebærer også at antall fylker reduseres til 11, inkludert Oslo. Hordaland og Sogn og Fjordane blir til Vestland, Aust-Agder og Vest-Agder blir Agder, Vestfold og Telemark går sammen med dette navnet, Oppland og Hedmark blir til Innlandet, Buskerud, Akershus og Østfold blir Viken og Troms og Finnmark går også sammen med dette navnet. Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag ble slått sammen til Trøndelag fylke fra 2018.

–Vi overfører oppgaver fordi vi mener fylkeskommunene kan løse de bedre. Derfor overføres oppgaver og virkemidler på områder der fylkeskommunene allerede har ansvar og kompetanse. Dette styrker fylkeskommunene som samfunnsutviklere, slik at de kan utvikle fylkene i ønsket retning, avslutter Mæland. Les mer om fylkeskommunenes oppgaver